Förebyggande och avhjälpande underhållsplaner

Vi vet vad ett bristande underhåll kan kosta och har erfarenhet av att analysera och implementera förebyggande och avhjälpande underhållsplaner. En bra underhållsplan kan förhindra att kostnader i verksamhet springer iväg för:

- Otillgänglighet
- Prestandaförluster
- Kvalitetsbrister
- Planeringsproblem
- Effektivitetsproblem
- Ökat re-investeringsbehov
- Säkerhetsbrister
- Hälsoeffekter
- Miljöpåverkan

Att arbeta pro-aktivt med underhållsfrågor lönar sig! De investeringar som görs i personal, stödsystem, lokaler, verktyg och reservdelar är avgörande för ett modernt och effektivt underhåll. Vi hjälper Er att analyser, planera och implementera efter Era behov.


Revisionsplanering

Vi har deltagit i revisionsarbeten i olika roller och typ av processutrustning och stöttar Er för att få så mycket som möjligt ut av denna värdefulla insats.

Vi arbetar utefter följande viktiga aspekter för hur en revision på en anläggning ska hanteras.

• Revisionsarbete ska drivas som ett projekt
• Planering av arbeten
• Ökat fokus på Entreprenörer
• Samordning under revision
• Kunskapsåterföring
• Tidplan
• Utvärdering

Vår bild är att avställningar blir ofta en trång sektor och resursbehov upptäcks sent, bör planeras bättre och vi assisterar er i det arbetet. Beroende på verksamhet så kan det vara viktigt att en del av driftspersonalen har möjlighet att fokusera på revisionen, och inte behöver stötta skiftlagen, de blir ofta en flaskhals och externa resurser kan behövas.

Prioritera planering genom kommunikation internt samt mot entreprenörer. Detta hjälper er att hitta risker men även att ta till vara på möjligheter innan det är för sent in i revisionsprocessen.  Vi gör en planering tillsammans med Er för att:

• Möjliggöra prioriteringar och beslutsfattande under genomförandet
• Underlättar samordning och förståelse för varandras arbeten
• Möjliggör uppföljning under revisionsperioden
• Möjliggör uppföljning och identifiera framtida förbättringsområden
• Börja med rätt saker, var det kan förväntas dyka upp överraskningar under revision och planera de arbetena så tidigt som möjligt

Tidplanen ska vara in tidplan och ej enbart en checklista. En mer detaljerad tidplan för aktiviteter har många fördelar:

• Entreprenörerna känner större förståelse och minskar ställtider på grund av bristfällig samordning
• Lättare att följa upp resursåtgång och kostnader
• Lättare att samordna synergier och upptäcka kollisioner i utförandet
• Möjligt att utvärdera och få en uppfattning om hur långt tid ett arbete faktiskt tar och lära sig att optimera arbetena till kommande revisioner.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi assisterar er i revisionsarbetet på bästa sätt!


Implementering av underhållssystem

Vi hjälper er med ert underhållssystem generella uppbyggnad och funktioner. Vi har erfarenhet av bland annat.

- API Pro
- IDUS
- SAP
- NOVI arrow

Kontakta oss för att diskutera hur vi säkerställer och hjälper er att få ut maximalt av ert underhållssystem.