Miljömätning

Behöver ni hjälp med utformning av mätpunkter och mättuttag för att uppfylla de villkor som ställs för ändamålet. Vi har egen kompetens, samt tar hjälp av externa resurser där det krävs för att säkerställa att ni har utrustning och rutiner på plats för att följa svenska lagar och regler.


Instrumenttekniker

Vi utför kalibrering av mätinstrument samt assisterar vid revisoner och löpande underhåll för att säkerställa instrumentens funktion. Vi utför reparationer och service av mätinstrument i er process.