jacob-jorge

Om oss

Vår vision

Lika SJÄLVKLART, som DRIFTKLART!


Vi är ett litet konsultbolag med ett flexibelt erbjudande för att möta våra kunders behov och utmaningar. Vi har bredden, med en teoretisk bakgrund samt från det verkliga utförandet i dagligt drift- och underhållsarbete. Där vi inte själva har spetskompetens så har vi ett brett nätverk i branschen som stöttar oss så att ni som kund får bästa support från oss. Detta gör oss till en stark organisation med förståelse för helheten i att driva en energi- och processbaserad verksamhet.


Jorge Torres

Jorge Torres är en entreprenör ut i fingerspetsarna, ansvarstagande och sätter kunderna i fokus. Torres är VD på Drftklart Syd AB och arbetar med verksamhetsutveckling, samt som erfaren konsult i våra kunduppdrag med 20 år i branschen.
Baserat på era behov kan Torres bidra med gedigen kunskap och handlingskraftiga insatser, högt och lågt, i projekt samt drift och underhåll av energi- och processanläggningar. Erfarenheten sträcker sig från mindre gaspannor, värmepumpar till stora kraftvärmeanläggningar, raffinaderier och papper- och massabruk.
Exempelvis har Torres de senaste åren varit anläggningsansvarig och därigenom ägnat sig åt budget, driftteknik, underhållsplanering, personalfördelning, styrning av entreprenörer samt tagit ansvar för revisioner, förbättringsprojekt och safety-arbeten. Tidigare arbetslivserfarenhet består vidare av flera roller så som mekaniker, driftare och arbetsledare. Vilket har inneburit fördjupade kunskaper inom flera områden, såsom processindustrin med metallurgi, ång- och fjärrvärmeproduktion och kylteknik.
En gedigen kunskap som kan bidra till olika typer av uppdrag!

Jakob Thynell

Jakob Thynell är en erfaren konsult inom energi- och processbranschen med erfarenhet av projektledning, projektering, utredningar, processystemanalyser, pre-kvalificeringar, utarbetande av förfrågningsunderlag, kontraktsförhandlingar och anbudsutvärderingar, genomförandeprojekt till övertagande.
Jakob är certifierad projektledare enligt IPMA nivå C (SE3480-C) med 10 års erfarenhet av projektarbete inom energi och processindustrin. Med en uttalad förmåga att ta hand om gruppen och skapa ett bra arbetsklimat för projektet och individerna att utvecklas i önskad riktning, skapa och underhålla relationer.
Jakob har arbetat i internationella uppdrag till institutioner som EBRD med tekniska analyser och projektledning till energibolag i Ryssland, Serbien och Ukraina. Erfarenhet av Due Diligence med bland annat EQT som uppdragsgivare som teknisk expert vid värderingsuppdrag och M&A.
Jakob är en erfaren ingenjör inom systemanalys och processdesign med tillhörande funktionsbeskrivningar och tekniskt underlag. Erfarenhet av kvalificerat underhållsarbete och revisionsplanering till större energianläggningar.
En bred analytisk förmåga gällande ekonomiska förutsättningar och lönsamhetsberäkningar, med mycket god presentationsvana till beslutsfattare både verbalt och i skrift.