Vi har lång erfarenhet av projekt och förvaltning i tidigare anställningar och konsultbolag. Inom ramen för Driftklart Syd AB vill vi belysa följande uppdrag:

Uppdrag:

  • Anläggningsansvarig fjärrvärme och processanläggningar i Skåne

  • Drift- och Underhållsstöd i Skåne

 

Uppdrag:

  • Energiutredning på VA Syd Sjölunda i Malmö

  • Konsult till upphandling av modernisering av reningsverket i Klagshamn

  • Utredning biogasaffär

 

Uppdrag:

  • Förstudie av yttre bränslehantering och säsongslager av biobränsle till konverteringsprojekt

  • Projektledning ECTOGRID system

  • Site Management och Driftsättningsledning på CUB – ESS

  • Projektstöd och Site Managment av Djupgeotermiprojekt för fjärrvärmeproduktion

  • Assisterande projektledning av förstudie Gate 2 konvertering av 2x140MW till biobränsle för fjv. produktion