Bas P och U

Vi har utbildning och erfarenhet av arbetsmiljöarbete, både som BAS P och BAS U. Vi kan gå assistera era projekt med dessa tjänster.


ATEX

Vi hjälper er att göra en riskanalys med avseende på ATEX och upprättar explosionsskyddsdokumentation och tillhörande klassningsplaner för er utrustning.

Regelverket som ligger till grund för dokumentet är Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3 och Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2004:7. Båda dessa föreskrifter baseras i sin tur på EU-direktivet 1999/92/EG, vilket är ett så kallat ATEX-direktiv

atex.png

ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.


Riskanalyser

Vi har generell erfarenhet av att göra riskanalyser för processutrustning. Där undersöker vi utrustningen enligt HAZOP terminologi och går igenom vilka driftsfall som kan tänkas ske, samt störningar mot processen för att se att styrsystem, dimensionering och säkerhetssystem är rätt anpassade för den miljö den ska verka inom.