Kvalificerat underhåll
Förebyggande och avhjälpande underhållsplaner

Vi vet vad ett bristande underhåll kan kosta och har erfarenhet av att analysera och implementera förebyggande och avhjälpande underhållsplaner. En bra underhållsplan kan förhindra att kostnader i verksamhet springer iväg för:

- Otillgänglighet
- Prestandaförluster
- Kvalitetsbrister
- Planeringsproblem
- Effektivitetsproblem
- Ökat re-investeringsbehov
- Säkerhetsbrister
- Hälsoeffekter
- Miljöpåverkan


Att arbeta pro-aktivt med underhållsfrågor lönar sig! De investeringar som görs i personal, stödsystem, lokaler, verktyg och reservdelar är avgörande för ett modernt och effektivt underhåll. Vi hjälper Er att analyser, planera och implementera efter Era behov.

Revisionsplanering

Vi har deltagit i revisionsarbeten i olika roller och typer av processutrustning. Vi stöttar Er för att få så mycket som möjligt ut av denna värdefulla insats.

Vi arbetar utefter följande viktiga aspekter för hur en revision på en anläggning ska hanteras.

• Revisionsarbete drivs utifrån en projektmodell
• Planering av arbeten
• Ökat fokus på Entreprenörer
• Samordning under revision
• Kunskapsåterföring
• Tidplan
• Utvärdering


Vår bild är att avställningar blir ofta en trång sektor och resursbehov upptäcks sent, detta kan planeras bättre och vi assisterar er i det arbetet. Beroende på verksamhet så kan det vara viktigt att en del av driftspersonalen har möjlighet att fokusera på revisionen, och inte behöver stötta skiftlagen, de blir ofta en flaskhals och externa resurser kan behövas.

Prioritera planering genom kommunikation internt samt mot förtroendeentreprenörer. Detta hjälper er att hitta risker men även att ta till vara på möjligheter innan det är för sent in i revisionsprocessen.  Vi gör en planering tillsammans med Er för att:

• Möjliggöra prioriteringar och beslutsfattande under genomförandet
• Underlättar samordning och förståelse för varandras arbeten
• Möjliggör uppföljning under revisionsperioden
• Möjliggör uppföljning och identifiera framtida förbättringsområden
• Börja med rätt saker, var det kan förväntas dyka upp överraskningar under revision och planera de arbetena så tidigt som möjligt.


En mer detaljerad tidplan för aktiviteter har många fördelar:

• Entreprenörerna känner större förståelse och minskar ställtider på grund av bristfällig samordning
• Lättare att följa upp resursåtgång och kostnader
• Lättare att samordna synergier och upptäcka kollisioner i utförandet
• Möjligt att utvärdera och få en uppfattning om hur långt tid ett arbete faktiskt tar och lära sig att optimera arbetena till kommande revisioner.


Kontakta oss för att höra mer om hur vi assisterar er i revisionsarbetet på bästa sätt!

Implementering av underhållssystem

Vi hjälper er med ert underhållssystem generella uppbyggnad och funktioner. Vi har erfarenhet av bland annat.

- API Pro
- IDUS
- SAP
- NOVI arrow


Kontakta oss för att diskutera hur vi säkerställer och hjälper er att få ut maximalt av ert underhållssystem.

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

till ansökan