Projektledning
Projektledning

Vi har erfarenhet av att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt, från förstudie till övertagande. I rollen ingår att stämma av de lika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.
Som projektledare ser vi till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi.

Vi hjälper till med upphandlingar med förfrågningsunderlag, förhandlingar och utvärderingar av offerter, så att Ni får rätt utrustning till rätt kostnad.

I samarbete med International Project Management Association (IMPA) säkerställer vi kvalitén på våra tjänster med certifierade projektledare, upp till level C.

Förstudier och systemanalyser

Förstudien ska svara på om projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade resultatet. Vi är vana vid att utföra förstudier, både med avseende på teknik och lönsamhet. Systemanalyser och utredningar ingår ofta i arbetet för att hitta rätt lösningar.

Resultatet av en förstudie är oftast en förstudierapport, där följande undersökts:

* Bakgrund
* Mål och syfte
* Omfattning
* Avgränsningar
* Nulägesanalys
* Intressentanalys
* Riskanalys
* Kravspecifikation och tillstånd
* Lösningsförslag
* Lönsamhetsanalys
* Milstolpar och projekttidplan


Vi vet att en bra förstudie kan spara mycket resurser senare i projektet och har lång erfarenhet av att utföra arbeten i olika kunduppdrag.

Upphandlingar

Vi har erfarenhet av att utföra upphandlingar till kunder enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, samt Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Där hjälper vi förvaltningsorganisationen med förfrågningsunderlag, pre-kvalificering, leverantörskontakter, anbudsutvärdering och förhandling till färdigt avtal.
Vänligen kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa Er med er upphandling.

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

till ansökan