Delprojektledning och platschefarbete vid borrsite för EON DeepGeo
Beskrivning
Delprojektledning av seismisk analys av testprojekt, samt platschefsarbete med APD planer och koordinering av borrsite.
när
2019 - Pågår
Kundkontakt
Mats Egard, EON

EON har påbörjat ett testprojekt för djupgeotermisk energiutvinning från 6km borrhål med höga temperaturer med EGS teknik.

Projektet är ett utvecklingsprojekt, och i en förlängning med goda förutsättningar att utvecklas till produktionsskala på ca 50 MW per anläggning.

Driftklart har varit med i projektledningsarbetet från starten med flertalet roller, dels delprojektledning av analysmetoder och sesmik, dels med platschefsarbete och utformning av borrsiten för ÖVT-1 och FFC-1 testhål borrigg för att borra ett 3km testhål.

Projektledning, platschef och driftsättning för EON
Beskrivning
Projektledning, Platschef och Driftsättning av en ny fjärrkylaproduktionsanläggning, NKC i Nyhamnen Malmö. 1MW.
när
2019-2020
Kundkontakt
Mårten Berdenius, EON

EON har ett fjärrkylanät i Nyhamnen i Malmö som är under expansion. Som en del i detta byggdes en ny 1 MW fjärrproduktion i en befintlig fastighet.

Kylmaskin och köldmedelskylare, samt ventilation och rörentreprenad, projektleddes av Driftklart. Därtill ingick det i Driftklarts uppdrag att vara platschef med bas-U ansvar, samt ansvara för driftsättning i dialog med fastighetsägaren och deras tekniska discipliner och projektets olika entreprenörer och konsulter.

CESO effektstyrd UC
Beskrivning
Utformning av projektmodell och interna processer för genomförande av effektstyrning av UC-CESO
när
2020
Kundkontakt
Christian Jönsson, EON

EON har ett egenutvecklat system som möjliggör effektstyrning av befintliga och nya fjärrvärmeundercentraler.
Målet med tekniken är att kunna utnyttja termisk tröghet hos brukarna och under effekttoppar kunna sänka energileveransen under en period som inte påverkar komfort.

Driftklart har i uppdrag att se över befintliga projektrutiner från kundavtal till färdig installerad anläggning. Utveckla projektledningsprocesser samt verktyg för effektivare och mer strukturerad lagring av relevanta data.

Projektledning E.ON energilösningar
Beskrivning
Projektledning av installationer inom laddlösningar, fjärrvärmeundercentraler, IMD-EL och datainsamling.
när
2020
Kundkontakt
Kristofher Steén, EON

Driftklarts uppdrag var att projektleda sålda installationsprojekt hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Malmöregionen.

Som en del i uppdraget arbetar projektledaren även som säljstöd för framtagning av bra installationslösningar till kunderna.

Alla installationsprojekt har krävt olika lösningar som anpassats efter kundens önskemål och de installationsmöjligheterna som funnits.

Klimatneutrala fastigheter Hyllie Terrass
Beskrivning
Projektering av CO2-neutrala fastigheter med integrerade energilösningar
när
2020
Kundkontakt
Saso Torngren-Stojanovski, EON

Driftklart arbetade som tekniskt expertstöd för projektering av integrerade systemlösningar för CO2 neutrala fastighetsprojekt.

Projektering utfördes i samarbete med EON och byggherre för att hitta optimala lösningar för fastigheterna. Förnybar fjärrvärme och fjärrkyla skulle kompletteras med Solpaneler samt batterilager med elnätsbalansering.

Därtill planerades laddinfrastruktur för fordon som en del i projektet. Detta ska kontrolleras och övervakas via ECTOCLOUD med dess styr och övervakningsfunktioner.

Utredning energilösning för E.ON
Beskrivning
Projektledning projektering
när
2020
Kundkontakt
Ingrid Edman, EON

EON har utvecklat och marknadsför ECTOGRID som ett energikoncept som är optimerat för höga COP med integrerade lösningar med värme- och kylabalansering mellan brukare.
Detta görs med värmepumpar, kylmaskiner och möjlighet till hybrider med fjärrvärme och kyla.

Driftklart var projektledare för projektering och planering av projekt för EONs nya huvudkontor i Malmö, samt nya Tingsrätten och två Brf.er för anslutning till ett E.ON ECTOGRID nät

E.ON EVP-CENTAL UTILITY BUILDING ESS
Beskrivning
Platschef och delprojektledning bygg
när
2019-2024
Kundkontakt
Magnus Emanuelsson, EON

EON är leverantör av processlösningar för hantering av kylvatten och varmvatten för ESS, ERIC i Lund. Detta är ett multidisciplinärt projekt med en total budget på ca 20 miljarder SEK.

EON arbetar med att uppföra CUB (Central Utility Building) Etapp 1 slutförs under 2020, och projektet med etapp 2 och 3 kommer att vara färdigt i sin helhet 2024.

Driftklart har flera roller i projektet där vi är platschef och BAS-U, samt delprojektledare för bygg.

Under driftsättningen av anläggningen är vi med och driftsätter, planerar och tar hand om drift och underhåll i samarbete med EONs personal.

Förstudie för bränslekonvertering E.ON UFC
Beskrivning
Förstudie av yttre bränslehantering och säsongslager av biobränsle till konverteringsprojekt.
när
2019
Kundkontakt
Yvette Reuterswärd, EON

Som en del i förstudien med att konvertera UFC, Utklippans Fjärrvärme Central, så hade vi uppdraget att analysera och presentera en förstudie för hur pellets kan lagras i säsongslager i närområdet. Vi tittade på olika silolösningar och tältförvaring för lagring av biobränsle.

Som en del i uppdraget blev även att assistera projektledaren med sammanställning av samtliga delprojekt för moderniseringen och sammanställa en syntesrapport för förstudien i sin helhet.

En annan del i uppdraget var även att göra en förstudie för hur 10 mindre hetvattenpannor a 10MW med pellets står sig i relation till konvertering av befintliga pannor samt att göra en Basic design på en sådan anläggningsutformning.

Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN