VEGETARISKA LIVSMEDEL
Beskrivning
Projektledning och utförande av ombyggnadsarbeten för att möjliggöra produktion av vegetariska recept.
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdrag som projektledare för att genomföra en ombyggnad av blandarkvarnen för att få en bättre produktionslogistik över maskinen, samt ansluta kvävesystem och driftsätta med nya funktioner för att möjliggöra vegetariska recept.

Under projektet hade vi både mekaniker och el- och automationsingenjörer inhyrda under oss för att få projektet komplett.

Därtill projektlede vi Orklas entreprenörer för ny ventilation och röranslutningar.

SAP HÅRDVARA
Beskrivning
Projektledning och installation i Orklas SAP. Projekt vid Eslövsfabriken.
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdraget innefattar att arbeta med hårdvaruinstallation och konfiguration för fabriken i Eslöv.

Orkla kommer att byta till SAP som affärssystem och i samband med det finns en projektgrupp som arbetar med tekniken inför lanseringen och driftsättningen.  

LIFT O SKAK
Beskrivning
Projektledning, maskinleverans och installation av ny skak och lift för vegetariska produkter i färdigmaten.
när
2020
Kundkontakt
Stefan Johansson, Orkla

Vi agerade som leverantör av nyckelfärdigt nytt skak och lift för vegetariska produkter i färdigmaten vid fabriken i Eslöv.

Projektledning av angränsande el- och styrinstallationer.  

Vi handlade delar av den mekaniska utrustningen från en leverantör och anpassade och installerade med underentreprenörer.

RENOVERING AV LOKALER
Beskrivning
Byggledning och genomförande av nya personalutrymmen i SVEA
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson, Orkla

Driftklart arbetade som byggledare och tillsammans med underentreprenörer för bygg- och elinstallationer, genomförde ombyggnaderna av personalutrymmena i SVEA.

Detta innefattade layout och ritningsarbeten, upphandlingar, koordinering av UE och i god dialog med medarbetarna på Orkla som parallellt använde utrymmen.

Där till skapades ett mötesrum och ett nytt kontor från det gamla köket.

BYGGPROJEKT
Beskrivning
Projektledning av förprojektering, konfidentiellt.
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson, Orkla

Konfidentiellt uppdrag.

Projektledning och förstudie med fokus på layout och byggkonstruktion för större anläggning.

ENERGIOPTIMERING
Beskrivning
Analys av möjliga alternativ för minskad energiåtervinning vid Eslövsfabriken.
när
2019
Kundkontakt
Emelie Zakrisson, Orkla

Uppdraget handlade om att analysera de befintliga energiflödena över fabriken och därifrån se på vilka alternativ.

Där handlar det framförallt att ta till vara på överskottsvärme från kyltorn från frysar, värmepumpslösningar, möjlig fjärrvärme och utbyte av ångnät mot varmvatten och integrerade lösningar för återvinning och balansering av energier och förbrukare.

NY SKORSTEN
Beskrivning
Projektledning, upphandling och byggledning av ny skorsten och rökgaskanal för två stycken 17MW gaspannor.
när
2018-2019
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdrag som projektledare, innefattande projektledning från förstudie till färdig ny anläggningsdel.

Orklas befintliga 60 meter höga skorsten med två rökrör var uttjänt och behövde bytas. Rökgaskanalen från bakre draget och ut till skorsten ersattes med en nya för att ytterligare sänka rökgastemperaturen för ökad verkningsgrad.

Arbetet innebar även projektledning av nytt skorstensfundament och diverse utrustning på skorstenen.

Orkla Riskanalys
Beskrivning
Riskanalys för farlig verksamhet, ammoniak.
när
jan 2021 - juni 2021
Kundkontakt
Kurt Mårtensson, Orkla

Uppdrag som projektledare för att uppdatera befintlig riskanalys till Orklas kylanläggning som omfattas av lagen om skydd mot olyckor, LSO kap 2 §4. Projektet innefattade en kartläggning av Orklas förutsättningar att förhindra ett ammoniakutsläpp till omgivningen, följt av en HAZOP-analys av anläggningen.  

Till riskanalysen genomfördes en spridningsberäkning med hjälp av underkonsult.  

Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN