Orkla projektledning för vegetarisk färdigmat
Beskrivning
Projektledning och utförande av ombyggnadsarbeten för att möjliggöra produktion av vegetariska recept.
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdrag som projektledare för att genomföra en ombyggnad av blandarkvarnen för att få en bättre produktionslogistik över maskinen, samt ansluta kvävesystem och driftsätta med nya funktioner för att möjliggöra vegetariska recept.

Under projektet hade vi både mekaniker och el- och automationsingenjörer inhyrda under oss för att få projektet komplett.

Därtill projektlede vi Orklas entreprenörer för ny ventilation och röranslutningar.

Nytt underhållssystem till Orkla med SAP
Beskrivning
Projektledning och installation i Orklas SAP. Projekt vid Eslövsfabriken.
när
2020
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdraget innefattar att arbeta med hårdvaruinstallation och konfiguration för fabriken i Eslöv.

Orkla kommer att byta till SAP som affärssystem och i samband med det finns en projektgrupp som arbetar med tekniken inför lanseringen och driftsättningen.  

Projektledning, genomförande och maskininstallationer hos Orkla
Beskrivning
Projektledning, byggledning och genomförande av nya transportörer och maskininstallationer till köttberedningen.
när
2019 - 2020
Kundkontakt
Stefan Johansson, Orkla

Nya pålastningsbord och transportörer för mer ergonomisk pålastning av råvara.
Inköp och installation av saxliftar utfördes med underentreprenör.
Installation av en ny köttkvarn.

Ombyggnad av befintliga liftar med ny hydraulik. Projektledning av övriga entreprenörer för el- och styrinstallation.

Förstudie för energioptimering hos Orkla
Beskrivning
Analys av möjliga alternativ för minskad energiåtervinning vid Eslövsfabriken.
när
2019
Kundkontakt
Emelie Zakrisson, Orkla

Uppdraget handlade om att analysera de befintliga energiflödena över fabriken och därifrån se på vilka alternativ.

Där handlar det framförallt att ta till vara på överskottsvärme från kyltorn från frysar, värmepumpslösningar, möjlig fjärrvärme och utbyte av ångnät mot varmvatten och integrerade lösningar för återvinning och balansering av energier och förbrukare.

Projektledning och installation av skorsten hos Orkla
Beskrivning
Projektledning, upphandling och byggledning av ny skorsten och rökgaskanal för två stycken 17MW gaspannor.
när
2018-2019
Kundkontakt
Magnus Mårtensson

Uppdrag som projektledare, innefattande projektledning från förstudie till färdig ny anläggningsdel.

Orklas befintliga 60 meter höga skorsten med två rökrör var uttjänt och behövde bytas. Rökgaskanalen från bakre draget och ut till skorsten ersattes med en nya för att ytterligare sänka rökgastemperaturen för ökad verkningsgrad.

Arbetet innebar även projektledning av nytt skorstensfundament och diverse utrustning på skorstenen.

Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN