Anläggningsstöd åt VASYD vid införande av gaspanna
Beskrivning
Projektledning av en nya 1 MW rågaspanna med nytt gassystem och varmvattensystem.
när
2020
Kundkontakt
Monica Erlandsson, VASYD

Uppdraget innefattade projektledning av en ny gaspanna vid avloppsreningsverket i Klagshamn.

Driftklart hade uppdraget att handla upp en nya panna och brännare åt VASYD, samt koordinera underentreprenörer och konsulter för varmvatteninstallationer, samt styr- och elentreprenad.

Vi uppdaterade PID och funktionsbeskrivningar, sammanställde slutdokumentation och hanterade besiktningar och dess restpunkter. Vi utförde även driftsättning och genomförde utbildning av VASYDs personal.

Förvärv av biogasuppgradering VASYD Källby
Beskrivning
Utvärdering av ägande av biogasuppgraderingsanläggning av ARV Källby.
när
2019 - 2020
Kundkontakt
Monica Erlandsson, VASYD

Kraftringen önskade att den befintliga uppgraderingsanläggningen skulle övergå till VASYDs ägande.

Driftklart arbetade med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en sådan förändring och gjorde en förstudie i samarbete med VASYDs processingenjör.

Inom uppdraget undersöktes både de tekniska och ekonomiska aspekterna av ett övertagande.

Fjärrvärme och energisystem till VASYD Sjölunda.
Beskrivning
Energiutredning för att undersöka möjligheten till fjärrvärme som uppvärmning av Sjölunda avloppsreningsverk.
när
2019
Kundkontakt
Peter Lehrecke, VASYD

Utförde analys av möjligheterna till att få fjärrvärme från EONs fjärrvärmenät vid en temperatur som möjliggör redundans till den egna värmeproduktionen.

Vi testade praktiska driftsfall i samarbete med EON och gjorde en utvärdering av hur anläggningen klarade av att hålla rötningstemperatur på befintlig installation.

Vi gjorde driftsinstruktioner och uppdateringar av styrsystemet för automatisk hantering av driftsfall.

Projektering och upphandling av nytt energisystem för VASYD
Beskrivning
Projektering och upphandling av nytt energisystem till Avloppsreningsverket i Klagshamn.
när
2019 - 2020
Kundkontakt
Patrick Liljedahl, VASYD

Uppdraget har handlat om att göra en förprojektering för ny energiproduktion och intern distribution av varmvatten vid avloppsreningsverket i Klagshamn.
Uppdraget har delvis gjorts i samarbete och under UMIAs uppdrag till VASYD.

Design av processcheman, tekniska beskrivningar och layout för ny produktion har varit en stor del av uppdraget. Anpassning av nya pannor och gasmotorer har analyserats och nya gasmotorer har tagits fram i samarbete med leverantörer av dessa.

Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN