KRAFTRINGEN ÖRTOFTAVERKET

Beskrivning

Förstudiearbete för ny fossilfri fjärrvärmeproduktion, samt uppföljning av restpunkter från Örtoftaverkets övertagande.

när
2017 - 2019
Kundkontakt
Stefan Hansson, Kraftringen

Uppdraget innefattade att göra förstudier för de mindre fjärrvärmenäten inom Kraftringen och analysera hur de kan möta framtidens krav på emissioner och fossilfri produktion.

Både värmepumpar, utbyggda fjärrvärmenät, fossilfri spets och reservkraft analyserades i tre mindre fjärrvärmenät.

Ett sidouppdrag var även att följa upp restpunkter från övertagandet av Örtoftaverket till förvaltningen.

Relaterade projekt

SE ALLA Projekt
Cta-background-image

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN