SWEP - KYLTORN
Beskrivning
Projektledning och leverantör av nya kyltornsdelar till fabriken i Landskrona.
när
January 2017
Kundkontakt
Lena Ahlqvist, SWEP

Vi var projektledare och leverantör av nya kyltornsdelar till SWEP i Landskrona.

SWEP har BAC kyltorn, dessa handlades in och installerades.

Därtill så innefattade uppdraget ny elinstallation och ny frekvensomformare för den nya utrustning vilket utfördes av Driftklart med underentreprenörer.

BEFESA
Beskrivning
Ansvarig underhållsinköpare vid Befesa Scandust anläggning i Landskrona.
när
January 2017
Kundkontakt
Mikael Johansson

Uppdraget innebar att hantera samtliga inköp till BEFESA i Landkrona för deras anläggning.

Detta gjordes via SAP och innefattar teknisk kompetens inom underhåll för att möta kundens krav.

KRAFTRINGEN ÖRTOFTAVERKET
Beskrivning
Förstudiearbete för ny fossilfri fjärrvärmeproduktion, samt uppföljning av restpunkter från Örtoftaverkets övertagande.
när
2017 - 2019
Kundkontakt
Stefan Hansson, Kraftringen

Uppdraget innefattade att göra förstudier för de mindre fjärrvärmenäten inom Kraftringen och analysera hur de kan möta framtidens krav på emissioner och fossilfri produktion.

Både värmepumpar, utbyggda fjärrvärmenät, fossilfri spets och reservkraft analyserades i tre mindre fjärrvärmenät.

Ett sidouppdrag var även att följa upp restpunkter från övertagandet av Örtoftaverket till förvaltningen.

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

till ansökan