Konsulter inom
energi, industri
och infrastruktur

Kärnan i Driftklart är teknikkonsulter med en tydlig förankring inom drift- och underhåll.

VI ÄR DRIFTKLART

Driftklart är ett teknikkonsultbolag med ett flexibelt erbjudande för att möta våra kunders behov i projekt och förvaltning.

Vi har bredden, med en teoretisk bakgrund och lång erfarenhet från det verkliga utförandet i dagligt drift- och underhållsarbete. Detta har vi och våra kunder stor nytta av när vi stöttar i verksamheter, där en helhetssyn är viktig för ett gott resultat.

Lika självklart som Driftklart

Kundcase

referenser & PROJEKT

Tillsammans med våra kunder utformar och driftsätter vi framtidens hållbara samhällen och infrastruktur. Här är ett litet urval av de projekt vi har genomfört med våra kunder.

En del av framtidens energi

vi utvecklar framtidens industri

Sverige har goda förutsättningar att vara världsledande med den ingenjörskunskap, erfarna arbetskraft och gröna energisystem som finns. Vi hjälper företag att säkerställa ett genomtänkt energisystem där försörjning matchar kundens behov.

Hållbarhetskraven skruvas åt från flera håll, såväl ägare som slutanvändaren efterfrågar hållbara produkter. Vi kan med hjälp av ny teknik och systerbolaget Qvality vara med och möta utmaningen och hjälpa er vara fortsatt lönsamma och konkurrenskraftiga.

Sverige har goda förutsättningar att vara världsledande med den ingenjörskunskap, erfarna arbetskraft och gröna energisystem som finns. Vi hjälper företag att säkerställa ett genomtänkt energisystem där försörjning matchar kundens behov.

Hållbarhetskraven skruvas åt från flera håll, såväl ägare som slutanvändaren efterfrågar hållbara produkter. Vi kan med hjälp av ny teknik och systerbolaget Qvality vara med och möta utmaningen och hjälpa er vara fortsatt lönsamma och konkurrenskraftiga.

bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, och vi vill höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa för vår verksamhet.