Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Infrastruktur

Med en trygg och stabil infrastruktur säkrar vi framtiden.

Infrastruktur

För att Sveriges energisystem ska kunna utvecklas hållbart behöver vi robusta, smarta och miljöriktiga energisystem. Vårt energibehov förändras och utvecklas kontinuerligt; för att möta detta krävs det en kombination av eftertänksamhet och nyfikenhet.

För att vi ska nå målen inom hållbar energiförsörjning är det avgörande att vi anpassar vår försörjning till det verkliga behovet – ibland är det lämpligt med lokala lösningar såsom värmepumpar eller pannanläggningar, ibland är det fjärrvärme, el eller vätgas som gör mest nytta.

Driftklarts konsulter är jordnära människor som ständigt drivs av att göra rätt saker, både för ert projekt och för vår planet.

Med en ökande förtätning och en beteendestyrd samhällsutveckling står vår infrastruktur inför stora investeringsbehov. På Driftklart hanterar vi utmaningar för både fjärrvärme och fjärrkyla för en effektivare hantering.

Förstärkningar av elnät, smartare styrning av processer, hantering av större nederbörd, lågtemperaturfjärrvärme, vätgasproduktion och hantering, är bara några områden som är aktuella för att bibehålla goda samhälleliga funktioner. Idag finns en stark innovationskraft och säkert är att många olika lösningar kommer behövas.

Driftklarts jordnära och pragmatiska förhållningssätt till frågeställningar ger oss goda möjligheter att hjälpa er med era utmaningar.

referenser

Driftklart stöttar oss med teoretiskt och praktiskt kompetens vilket känns tryggt för oss.

Daniel Hanson - perstorp chemicals

Vi har utvecklat en god relation med Driftklart och det kändes naturligt att ha ett ramavtal med dom.

Patrick Liljedahl - VA syd ab

Driftklart är en pålitlig leverantör för oss som fungerar mer som en partner där vi tar samarbetar på flertalet nivåer.

Mårten Berdenius - EON