Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Safety och
riskanalyser

Safety och Arbetsmiljörådgivning – noll arbetsolyckor kan vara ett val.

SAFETY OCH ARBETSMILJÖRÅDGIVNING

Arbetsmiljö ska alltid ligga högst upp på dagordningen. Därför arbetar vi proaktivt med säkerhetsförebyggande åtgärder och går gärna igenom er anläggning för att säkerställa att den följer relevanta lagar och regler. Men det räcker inte att ha rutiner; vi måste också förstå varför de finns och varför vi ska följa dem.

Våra seniora konsulter har varit verksamma i branschen i olika ledarskapspositioner och kan hjälpa er med att se över vilket beteende ni som företag har och vad ni ska göra för att ytterligare säkra er arbetsmiljö.  Vi är personligt engagerade i arbetsmiljö och för oss är noll arbetsplatsolyckor ett val. Men att nå dit är en resa som kräver engagemang, rutiner och kontinuerligt arbete.

ATEX

Vi hjälper er att göra riskanalyser med avseende på ATEX och upprättar explosionsskyddsdokumentation och tillhörande klassningsplaner för er utrustning.

Regelverket som ligger till grund för dokumentet är Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3 och Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2004:7. Båda dessa föreskrifter baseras i sin tur på EU-direktivet 1999/92/EG, vilket är ett så kallat ATEX-direktiv, ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.

RISKANALYSER

Vi har generell erfarenhet av att göra riskanalyser för processutrustning. I enlighet med HAZOP (Hazard and Operability Study) undersöker vi utrustningen och går igenom vilka driftsfall som kan tänkas uppstå. Vi undersöker även hur störningar mot processen påverkar – för att kunna säkerställa att styrsystem, dimensionering och säkerhetssystem är rätt anpassade för den aktuella miljön.

Vi hjälper gärna till med uppdatering av P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) och tillhörande funktionsbeskrivningar som grund för slutförande av riskanalysarbetet. Därutöver utför vi systematiskt arbetsmiljöarbete hos våra kunder, skyddsronder med avseende på AFS och övriga krav för att garantera en säker arbetsplats.