Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Anläggningsstöd

Behöver ni hjälp på er anläggning finns vi som ett flexibelt och lösnings-orienterat anläggningsstöd med anpassning efter era specifika behov.

Vi jobbar med Asset Management på riktigt tillsammans med våra kunder.

TEORETISK OCH PRAKTISK ERFARENHET

I dag har anläggningar, stora som små, ofta komplexa system som kräver en mängd olika kompetenser. Vi har samlat bred erfarenhet från att driva, sköta och utveckla anläggningar inom energi-, process, och infrastruktursektorn för att erbjuda våra kunder flexibla lösningar, oavsett var problem uppstår.

Asset Management är ett brett begrepp som kan kan appliceras på olika anläggningstyper och skeden i livscykeln. Vi tycker att ISO 55000, 55001, 55002 är en bra grund för ett kvalitativt och genomarbetat synsätt på hur arbetet kan belysas.

REVISIONSPLANERING AV SPECIALISTER TILL ER ANLÄGGNING

Framgångsrika revisioner kräver att många olika parametrar samspelar – god planering, rätt entreprenörer, kontinuerlig övervakning och avstämning mot tidplan är några. Men revisionen ger också en stor möjlighet att utvärdera era processer och skapa kunskapsåterföring mellan personal. Tillsammans ska ni jobba för att stärka ert team och säkerställa att anläggningen mår bra.

Vår bild är att avställningar, i samband med revisioner, ofta blir en trång sektor. Med rätt planering och god uppföljning assisterar vi er i detta arbete. Våra revisionsledare har mångårig erfarenhet av revisioner, så väl planering som utförande, och vet hur man lyckas. Vi erbjuder såväl noga utarbetade revisionsplaneringar som snabba punktinsatser.

DRIFTINGENJÖR OCH PANNSKÖTARE

Med ökade krav från lagar, förordningar, miljöföreskrifter och i takt med digitalisering och AI, ökar komplexiteten i styrning av olika processer. Vi har bred drifterfarenhet och jobbar aktivt för att ligga i framkant av utvecklingen. Driftklarts pannskötare och driftingenjörer är flexibla och vi anpassar oss efter era behov, oavsett om ni behöver extra förstärkning i drift och beredskap eller med förbättringsarbeten inom till exempel prestandaförluster, miljövärden, kvalitetsbrister eller säkerhetsbrister.

Vi assisterar ofta i driftsättningar, läs gärna mer i byggledning och projektering nedan.

UTNYTTJAR NI HELA UNDERHÅLLSSYSTEMET?

Ofta har redan implementerade underhållssystem mycket mer att erbjuda än man känner till. Vi vet hur man säkerställer ett maximalt utnyttjande av underhållssystem. Nedan är några exempel på programvaror vi regelbundet arbetar i:

  • - API Pro
  • - IDUS
  • - SAP
  • - NOVI arrow

DAGS FÖR UPPHANDLING?

Vi har erfarenhet av att utföra upphandlingar till våra kunder enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, samt Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster.

Vi hjälper förvaltningsorganisationer med förfrågningsunderlag, pre-kvalificering, leverantörskontakter, anbudsutvärdering och förhandling till färdigt avtal.