Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Industri

Vi är delaktiga i att skapa en världsledande, smart och klimatvänlig industri.

Industri

För att Sveriges energisystem ska kunna utvecklas hållbart behöver vi robusta, smarta och miljöriktiga energisystem. Vårt energibehov förändras och utvecklas kontinuerligt; för att möta detta krävs det en kombination av eftertänksamhet och nyfikenhet.

För att vi ska nå målen inom hållbar energiförsörjning är det avgörande att vi anpassar vår försörjning till det verkliga behovet – ibland är det lämpligt med lokala lösningar såsom värmepumpar eller pannanläggningar, ibland är det fjärrvärme, el eller vätgas som gör mest nytta.

Driftklarts konsulter är jordnära människor som ständigt drivs av att göra rätt saker, både för ert projekt och för vår planet.

Industrin står inför en utmanande resa där välplanerade investeringar, med parametrar som digitalisering, energi- och resurseffektivisering, kommer vara avgörande för att kunna stärka konkurrenskraften. Sverige har god förutsättning att vara världsledande med den ingenjörskunskap, erfarna arbetskraft och gröna energisystem som finns. Driftklart har bred anläggningserfarenhet och kan hjälpa er med bland annat drift, underhåll, projektledning, arbetsmiljö, processkunskap och energiförsörjning.

Hållbarhetskraven skruvas åt från flera håll, såväl ägare som slutanvändaren efterfrågar hållbara produkter. En del i att möta detta och fortsatt vara lönsamma är att ha genomtänkta energisystem där försörjning matchar era behov – betala inte för mer eller dyrare energi än ni behöver.

Idag står industrin för en stor del av arbetsrelaterade olyckor. Vi på Driftklart är personligt engagerade i arbetsmiljö och har olika verktyg att erbjuda för att säkerställa arbetsmiljön på er anläggning. För att nå dit krävs en kombination av säker utrustning, bra rutiner och ett gemensamt beteende där noll arbetsolyckor anses vara ett val.

referenser

Driftklart stöttar oss med teoretiskt och praktiskt kompetens vilket känns tryggt för oss.

Daniel Hanson - perstorp chemicals

Vi har utvecklat en god relation med Driftklart och det kändes naturligt att ha ett ramavtal med dom.

Patrick Liljedahl - VA syd ab

Driftklart är en pålitlig leverantör för oss som fungerar mer som en partner där vi tar samarbetar på flertalet nivåer.

Mårten Berdenius - EON