Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Vi är Driftklart, en partner
för industri, energi- och
infrastrukturbolag.

Driftklart är ett konsultbolag med ambitionen att utveckla och stödja bolag inom infrastruktur, processindustrin och energi.

Driftklart levererar ett externt självgående anläggningsstöd inom förvaltning och projekt till våra kunder. Kärnan i Driftklart är en kombination av klassisk teknikkonsulting, samt en tydlig förankring inom drift- och underhåll.

Den interna kompetensen i kombination med ett stort nätverk gör Driftklart till en stark organisation med förståelse för helheten och vikten av att möta kundens krav. Vi samarbetar med de bästa resurserna för att leverera den helhet som efterfrågas.

Vår kompetens, tillsammans med stor yrkesstolthet, flexibilitet, förtroende och hjärta är grunden i vårt arbete och bemötande, vilket får vår organisation och våra kunder att växa. Företaget har stort förtroende med många av de största bolagen inom energi och industri som trogna kunder.

Vi är väldigt måna om vår viktigaste resurs, personalen. Personalen på Driftklart har rättighet att bli hörda, sedda och behandlade med respekt oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning och livsåskådning. Vi skapar mångfald på riktigt!

Intern konkurrens inom Driftklart finns inte, vi är ETT bolag och utvecklas tillsammans som individer. Vi är måna om kompetensutveckling både via kurser och genom att ge tid för upplärning inom bolagets projekt. Vi arbetar mycket med kommunikation vilket vi ser som nyckeln till en modern arbetsplats och leverantör.

Vi på Driftklart har en tydlig vision om att bli en självklar leverantör av kompetens inom förvaltning och projekt.

Lika Självklart som Driftklart!

Jorge-Torres-560x560

JORGE TORRES

Business Development/Advisor Asset&Safety & Delägare

bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, och vi vill höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa för vår verksamhet.