Lika självklart som Driftklart

ENERGI

Nu utvecklas framtidens energisystem, med en kombination av ny och beprövad teknik bibehåller vi vårt välmående, till ett lågt klimatavtryck.

Tillsammans utvecklar vi framtidens energisystem

För att Sveriges energisystem ska kunna utvecklas hållbart behöver vi robusta, smarta och miljöriktiga energisystem. Vårt energibehov förändras och utvecklas kontinuerligt; för att möta detta krävs det en kombination av eftertänksamhet och nyfikenhet.

För att vi ska nå målen inom hållbar energiförsörjning är det avgörande att vi anpassar vår försörjning till det verkliga behovet – ibland är det lämpligt med lokala lösningar såsom värmepumpar eller pannanläggningar, ibland är det fjärrvärme, el eller vätgas som gör mest nytta.

Driftklarts konsulter är jordnära människor som ständigt drivs av att göra rätt saker, både för ert projekt och för vår planet.


Eon DeepGeo uppdrag

Tillsammans med Eon är vi med och i ett spännade projekt och borrar sex kilometer djupa hål

Läs mer