Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Förstudie och
utredningar

Smarta förstudier och utredningar är avgörande för välgrundade beslut.

FÖRSTUDIER MED DRIFTKLART

För att kunna genomföra kloka investeringar krävs att olika parametrar studeras SMART. Våra kunniga projektingenjörer vet hur man sätter upp frågeställningar för att fånga upp utmaningar tidigt i projektet. Vi utför förstudier både med avseende på teknik och lönsamhet, och där hållbarhet genomsyrar hela vårt arbete. En av våra styrkor är en tät dialog med våra driftingenjörer för att garantera att teorin matchar verkligheten. Erfarenheten säger att ju mer man fångar upp i ett tidigt skede desto bättre blir det slutgiltiga resultatet, med avseende på såväl lönsamhet som kvalitet.

UTREDNINGAR - KUNSKAP ÄR MAKT

Vi använder alltid effektiva processer med hög noggrannhet för att säkerställa att vår analys speglar verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. Våra utredningar börjar initialt med fastställande av alla mål och avgränsningar. För att få till detta är dialogen med våra kunder avgörande, där vi vid behov kan hjälpa till att ta fram frågeställningar, så att vår utredning kan ge svar på rätt fråga. Där det är möjligt önskar vi alltid genomföra platsbesök för att få en så bra bild av den verkliga processen som möjligt.

För att få ordning på sina system är det bra att börja i rätt ände. Vi kan genomlysa er anläggning för att kartlägga förbättringspotentialer, vilket ger en omedelbar positiv effekt på resurs- och energianvändningen men som också kan minska investeringsbehovet i andra system. Ett analysresultat är alltid beroende av vad för information som stoppas in. Vi kan hantera stora mängder data på ett kontrollerat och systematiskt vis för att ge utredningen så god träffsäkerhet som möjligt.