Lika självklart som Driftklart

VÅRT FOKUS PÅ
HÅLLBARHET

För oss innebär hållbarhet att vi tar ställning mot ett hållbart samhälle i alla våra konsultuppdrag. Det innebär att vi har transparens gentemot våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Därför är Driftklart är en del i lösningen mot ett hållbart samhälle.

KLIMATET BEHÖVER EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Klimatfrågan har äntligen lyfts långt fram på agendan. Brinnande engagemang från såväl inspirerande skolbarn som framgångsrika företagsledare har gjort detta möjligt.

Vår kultur och hur vi beter oss på arbetsplatsen kommer påverka de valen vi väljer i livet.Driftklart strävar därför efter att hjälpa varandra med att ofta lyfta blicken, ta hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper i olika frågeställningar och våga visa varandra var vi kan bli bättre.

Vägen till ett klimatsmart samhälle är enormt spännande och lika utmatande, tillsammans kan vi nå dit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DRIFTKLART PÅVERKAR miljön

Vi har en stor skyldighet att den rådgivning och påverkan vi har i projekt vi är engagerade i resulterar i hållbara lösningar.

Ibland tycker man olika i frågor, vi förespråkar att se system i ett större perspektiv och med långsiktighet och använder gärna alternativkostnader där ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter balanseras och jämförs med varandra.

Ibland blir det en obekväm sanning för oss själva och våra kunder, men kärnan i vårt bolag är vårt totala engagemang till att alltid säga vad vi tror är bäst väg framåt, både för människa och natur.

Ta kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

TILLSAMMANS SKAPAR VI BÄSTA ARBETSPLATSEN

För att vi ska må bra och värna om vårt sociala välmående krävs en god värdegrund och en trygg arbetsplats. Alla individer på vår arbetsplats deltar i att skapa Driftklarts värdegrund.

För att uppmuntra och uppnå detta arbetar vi gemensamt med verksamhetsutveckling. Eftersom vi också strävar efter att skapa en heterogen organisation där olikheter är vår styrka krävs också att vi välkomnar diskussion och förändring.

Världen består av olika människor, när vi trots olikheter enas i en gemensam syn på samvaro skapas någonting riktigt bra.Kontorsarbete medför statisk belastning på kroppen vilket behöver hanteras med respekt.

För att hålla oss friska och produktiva är det naturligt att vi även tränar och håller oss aktiva. Vi lirar till exempel padel, går promenader, tar en snabbturnering Beat Saber på TV-spelet, eller övrig aktivitet som får oss att varva ner från de dagliga utmaningarna. Hur tycker du en arbetsplats skall arbeta med återhämtning?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

kompetent team

DRIFTKLART & GLOBALA MÅLEN

Driftklart vill vara en del av lösningen inom hållbarhet och tackla våra utmaningarna med våra kunder. Vi vill aktivt sprida information om de globala målen.
Globalamalen.se har samlat information som är lättillgänglig och informativ.

Läs mer