Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Vårt fokus på
Hållbarhet

För oss innebär hållbarhet att vi tar ställning mot ett hållbart samhälle i alla våra konsultuppdrag. Det innebär att vi har transparens gentemot våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Därför är Driftklart är en del i lösningen mot ett hållbart samhälle.

För oss innebär hållbarhet att vi tar ställning mot ett hållbart samhälle i alla våra konsultuppdrag. Det innebär att vi har transparens gentemot våra kunder och föreslår hållbara lösningar. Därför är Driftklart är en del i lösningen mot ett hållbart samhälle.

Green forest

KLIMATET BEHÖVER EN HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatfrågan har äntligen lyfts långt fram på agendan. Brinnande engagemang från såväl inspirerande skolbarn som framgångsrika företagsledare har gjort detta möjligt.

Vår kultur och hur vi beter oss på arbetsplatsen kommer påverka de valen vi väljer i livet. Driftklart strävar därför efter att hjälpa varandra med att ofta lyfta blicken, ta hjälp av varandras erfarenheter och kunskaper i olika frågeställningar och våga visa varandra var vi kan bli bättre.

Vägen till ett klimatsmart samhälle är enormt spännande och lika utmatande, tillsammans kan vi nå dit.

DRIFTKLART PÅVERKAR MILJÖN

Vi har en stor skyldighet att den rådgivning och påverkan vi har i projekt vi är engagerade i resulterar i hållbara lösningar.

Ibland tycker man olika i frågor, vi förespråkar att se system i ett större perspektiv och med långsiktighet och använder gärna alternativkostnader där ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter balanseras och jämförs med varandra.

Ibland blir det en obekväm sanning för oss själva och våra kunder, men kärnan i vårt bolag är vårt totala engagemang till att alltid säga vad vi tror är bäst väg framåt, både för människa och natur.

Lake
Globala Malen

DRIFTKLART & GLOBALA MÅLEN

Driftklart vill vara en del av lösningen inom hållbarhet och tackla våra utmaningarna med våra kunder. Vi vill aktivt sprida information om de globala målen.