Lika självklart som Driftklart

Byggledning och projektering

Vi kan finnas till hjälp i samband med projektering och byggledningen där vi har lång erfarenhet inom fjärrvärme.

Förstudier & Projekt

Byggledning

För att lyckas med byggprojekt är det viktigt med rätt erfarenhet av ledarskap. Arbetet ska utformas efter projektets behov för att undvika krångliga rutiner, förekomma kommunikationsmisstag och framför allt garantera en säker arbetsplats. Vi är utbildade och erfarna i arbete med arbetsmiljö-planer, arbetsplatsdispositionsplanering (APD) och arbetsmiljöarbete, som BAS-U och BAS-P.

Driftsättning av ny anläggning

Oavsett om du är mottagarorganisation för en ny anläggning eller leverantör kan det dyka upp behov av stöttning i driftsättningsfasen. Våra konsulter och drifttekniker har erfarenhet av driftsättning för en mängd olika processutrustning och kan hjälpa er till en säker och kontrollerad igångsättning av er nya anläggning.

Projektering av fjärrvärmesystem

Vi utför projektering av fjärrvärme för såväl nya system som reinvesteringar. Då vi har bred erfarenhet av fjärrvärmesystem kan vi i tidigt skede hjälpa er med planering, utformning, material- och systemval. Kanske finns det fördelar med ett anpassat system för det aktuella området, som till exempel lågtemperaturfjärrvärme som både sänker era värmeförluster och ökar effektiviteten i produktionsanläggningarna.

Vi är uppdaterade inom lagar och förordningar (AFS 2017:3) och utför alltid relevant konstruktionsberäkningar när regelverket kräver eller om det i övrigt finns god anledning. En viktig pusselbit i hållbarhet är att teknisk utrustning ska utformas så att högsta möjliga livslängd kan uppnås.

Fjärrkylaproduktion - EON

EON har ett fjärrkylanät i Nyhamnen i Malmö som är under expansion. Som en del i detta byggdes en ny 1 MW fjärrproduktion i en befintlig fastighet.

Läs mer
Drift i vårt DNA

Short headline

Harmonious colour themes have built up asthe collection has evolved.

Learn more

Short headline

Harmonious colour themes have built up asthe collection has evolved.

Learn more
Förstudier & Projekt

Short headline

Harmonious colour themes have built up asthe collection has evolved.

Learn more