Driftklart vector logo

Lika självklart som Driftklart

Projektledning
med fokus på
kundnöjdhet

Med hundratals projekt i ryggen har vi skapat de bästa förutsättningar för att leverera lyckade projekt.

PROJEKTLEDNING FRÅN DRIFTKLART

Vi har erfarenhet av att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt – allt från förstudie till övertagande. Vi agerar lyhört för att saker som kan påverka projektets framfart inte ska falla mellan stolarna. För att hitta kritiska indikatorer har våra projektledare ständigt tät dialog med teknikexperter; en fördel med Driftklarts välstrukturerade organisation och stora kontaktnät.

För att ett projekt ska lyckas krävs en tydlig och ibland anpassad kommunikation till hela projektorganisationen. Vi anpassar oss efter vilken information som styrgruppen önskar.

Att alla projekt ska sträva efter att hålla tidplan, god kvalitet och följa sin ekonomiska plan är en självklarhet. Ibland uppstår dock fördyringar och förseningar naturligt och vi lägger därför stor vikt vid transparens, en dialog med kunden där projektet alltid ställs längst fram. Vi är extremt noga med att alltid representera våra kunder och deras projekt.

I samarbete med International Project Management Association (IPMA) säkerställer vi kvalitet på våra tjänster, med certifierade projektledare upp till nivå C