Safety höst 2023 21 November (dag 2)

Av:

November 21, 2023

DAG 2 : Knowledge ( 3 timmar )

Vid detta tillfället blir det fokus på genomgång och
utbildning av regelverk, lagstiftning och SAM.


Martin Boye
  • Arbetsmiljöns historia
  • Lagar, regelverk, struktur
  • Lagefterlevnad
  • Krav utbildningar
  • Synergier med QVALITY
  • Överraskning!

<div class="event-date"><div>Datum : 21 nov : Malmö ( 13-16 )</div><div>Datum : 22 nov : Stockholm ( 13-16 )</div>

</div>

filer och video