2023-06-01

Ann-Sofi Gaverstedt - Stegar in som Driftklarts nya Regionchef: expansion, energi, teknik och samarbete i fokus

Ann-Sofi Gaverstedt - Stegar in som Driftklarts nya Regionchef: expansion, energi, teknik och samarbete i fokus

En passion för hållbarhet, teknik och finansiering möts i samarbete och systemperspektiv när Ann-Sofi Gaverstedt tar plats som ny Regionchef för Stockholm hos Driftklart. Följ med oss på resan mot ett mer hållbart energisystem, ledd av Ann-Sofis vision

Driftklart har glädjen att presentera Ann-Sofi Gaverstedt som ny Regionchef för Stockholm. Ann-Sofi är en engagerad och passionerad civilekonom med erfarenhet inom finansiering, innovation och strategiarbete kopplat till cirkulär infrastruktur och fossilfria energisystem.

Från sin uppväxt i Solna, Stockholm, med en tidig satsning inom damfotboll som ledde till elitnivå, visade Ann-Sofi prov på vad beslutsamhet kan åstadkomma. Efter fotbollskarriären påbörjade Ann-Sofi sina högre studier med franska som utgångspunkt vid Lièges Universitet och senare vid Stockholms universitet. Hennes utbildning ledde till arbete som finansiell rådgivare med fokus på att stötta företag med hållbara tillväxtlösningar. Det var Al Gores film "En obekväm sanning" som inspirerade Ann-Sofi att använda sin kunskap och erfarenhet för att bekämpa den globala uppvärmningen. Genom att stödja de som hade lösningarna, främst genom att vara involverad i konkreta finansierade projekt, som visade att en omställning var möjlig.

Därefter ägnade hon sig åt att utveckla och implementera strategier för att stödja företags hållbarhetsarbete, en resa som tog henne till nyckelroller hos internationella organisationer som WWF och IKEA. I dessa roller var hon med och skapade och implementerade innovativa strategier, vilket ledde till att t.ex. IKEA tog sina första steg mot en klimatpositiv agenda. Ann-Sofi har också äran att ha representerat Sverige internationellt på uppdrag av Energimyndigheten, där hon har främjat svensk kompetens och lösningar i länder som Indonesien, Indien och England. Hon har också samarbetat med stora industribolag under Teknikföretagens flagg och senast på urbs, ett bolag som klustrar nordisk teknik och kompetens med finansiering med målet att bidra till klimatneutralitet. Ann-Sofi har deltagit i projekt i städer som New York, Dubai och Indien, för att nämna några exempel.

Nu, som ny Regionchef för Driftklart, planerar Ann-Sofi att integrera företagets värderingar i medarbetarna och samarbeta med kunder och partners för att säkerställa hållbarhet och en väl fungerande infrastruktur och energisystem. "Hållbarhet, god förvaltning och samarbete internt samt med kunder och partners är nyckeln till framgång i dagens affärsvärld," säger Ann-Sofi. "Vi inom Driftklart-familjen måste arbeta utifrån dessa värden och ta ett systemperspektiv för att säkerställa att vi bidrar till en god förvaltning och utveckling av samhällets infrastruktur och energisystem. Då blir vi relevanta för våra kunder och partners."

Medan städerna växer inser Ann-Sofi vikten av att ha en helhetsförståelse för staden för att kunna planera för framtidens energibehov och hållbarhetskrav. Men hon ser också entusiastiskt på de möjligheter som dessa utmaningar kan skapa, och har därför engagerat sig i ElectriCITY Innovation sedan 2018. ElectriCITY Innovation är en organisation med uppdraget att skapa klimatneutrala städer.

”Städer måste vara redo att växa och utvecklas tillsammans med världen," säger hon. "Samtidigt måste vi vara redo att utnyttja befintlig fungerande teknik tillsammans med nya tekniker och lösningar samtidigt som vi behöver samarbeta och organisera oss på helt nya sätt för att lösa samhällets utmaningar".

ElectriCITYs samarbete med olika intressenter för att bygga upp ett nytt decentraliserat elnät där intressenter kan dela energi är ett utmärkt exempel på ett nytt sätt att samarbeta kring teknik och systemlösningar."

För Ann-Sofi sträcker sig hållbarheten bortom infrastruktur och investeringar. "Hållbarhet handlar om att skapa en framtid där vi kan leva i harmoni med vår planet," förklarar hon. "Det innebär att vi behöver omvärdera och omforma hur vi producerar och konsumerar energi, se lösningarna utifrån ett systemperspektiv samt försöka gå bort från ett linjärt slitage-och-släng-mentalitet."

Denna filosofi, tillsammans med hennes starka drivkraft och engagemang, gör Ann-Sofi till en perfekt ledare för Driftklarts Stockholmsregion. Hon är fast besluten att leda kontoret till att ha minst 20 anställda inom två år samtidigt som hon upprätthåller företagets fokus på leveranskvalitet, hållbarhet och samarbete.

Med Ann-Sofi vid rodret ser Driftklart fram emot att fortsätta den spännande resan med att utveckla sin närvaro i Stockholm. Vi är oerhört glada över att ha Ann-Sofi Gaverstedt i Driftklart-familjen. Hennes passion, expertis och engagemang för hållbarhet gör henne till en ovärderlig tillgång för oss alla.

senaste nyheter

se alla nyheter