2021-02-08

Bra talang lockar ny talang, välkommen Fabian Andersson.

Bra talang lockar ny talang, välkommen Fabian Andersson.

Driftklart stärker upp med ytterligare en maskiningenjör med stort intresse inom energiteknik.

Driftklart stärker upp med ytterligare en maskiningenjör med stort intresse inom energiteknik. Under de två sista åren på Lunds universitet blev Fabian studiekamrat med Eric som under hösten 2020 blev en del av Driftklart. De behöll kontakten efter examen och Fabian blev på den vägen introducerad till företaget. Under studietiden har Fabian byggt upp ett intresse kring gasturbinteknik och termodynamiska cykler. Detta blev också grunden till hans examensarbete på Siemens vars syfte var att ta fram en modell för ett kryogent energilagringssystem.

Driftklart är glada att ha rekryterat Fabian till rollen som projektingenjör och ser fram emot ett långt samarbete.

Intervju med Fabian:

Hej Fabian, vad ser du mest fram emot här på Driftklart?

Som nyexaminerad ser jag väldigt mycket fram emot att få ta del av verkliga projekt ute hos kund där jag vill kunna ha ett överblickande perspektiv på projekten från början till slut. Som student har jag ofta kollat på mindre problem eller genomfört beräkningar på en särskild process. Jag ser nu fram emot att få se hela projektets omfattning och på så sätt få en bättre förståelse för hur samtliga delproblem tillsammans utgör hela uppdraget. Jag ser även den ekonomiska aspekten som särskilt intressant då det ofta är detta som styr och begränsar vad som är möjligt att genomföra.

Vilka trender ser du på marknaden för ett bolag som Driftklart?

Jag tror att de flesta bolag har ett växande intresse av att optimera sin energianvändning och anpassa sina verksamheter för att kunna arbeta med hållbart. Vidare tror jag på kort sikt att det fortfarande finns mycket att göra med befintliga system och hur man ska göra dessa mer energieffektiva. Transport av el och lagring av energi kommer bli allt viktigare i en framtid med en större andel sol och vind. Det ojämna beteendet hos dessa typer av energikällor ställer dels krav på flexibla elnät, dels på möjligheten att kunna lagra energi under perioder med låg efterfrågan för att kunna användas när tillgången inte lyckas möta behovet.

Förutom studierna på Lunds universitet, vilken livserfarenhet ser du som extra betydelsefull?

- Som en paus i mina studier genomförde jag en resa genom Sydamerika med Rosa bussarna. Vi besökte ett flertal olika länder, och det var väldigt lärorikt att få uppleva främmande kulturer och se de fantastiska vyer man annars endast ser på vykort och tv. Det var dock även lite av en utmaning då det inte var helt enkelt att bo på en trång buss under två månaders tid tillsammans med ett tjugotal andra människor. Det är i vilket fall en erfarenhet jag uppskattar och som jag kommer ta med mig under en lång tid framöver.

senaste nyheter

se alla nyheter