2023-10-31

Branschbyte ren lyckoträff för Christian: ” Jag jobbar med guldteam i alla led”

Branschbyte ren lyckoträff för Christian: ” Jag jobbar med guldteam i alla led”

För ganska exakt ett år sedan kom Driftklart i kontakt med Christian Bäckvall, en person med lång erfarenhet inom ventilation, drift och underhåll. Christian kände att det var dags för nya utmaningar, han bytte fot och tackade ja till anställningen som konsult hos Driftklart, där uppdragen i första hand innebär att bevaka uppdragsgivarnas intresse.

Omställningen har varit stor och den har krävt ett för Christian nytt och lite annorlunda tankesätt än på tidigare jobb. Lyckligtvis så har lärdomarna och utmaningarna kommit i en lagom ström, och idag finns ett stabilt lugn inför uppdragen.

Christian beskriver första månaden på Driftklart som en inkörningsperiod där han under tiden jakten på rätt projekt att sätta tänderna i pågick, även fick gå in och stötta kollegor i deras projekt. Detta innebar att han snabbt fick bra kontakt med sina nya kollegor och god insyn i vad han skulle göra, något som han verkligen uppskattade.

I hans nuvarande projekt, där tonvikten på arbetet ligger på förvaltning, kan det uppstå akuta problem, både i det operativa arbetet men också relaterat till arbetsmiljön. Något som gjort det nödvändigt att prioritera bland arbetsuppgifterna.

Jag tycker att jag är en lugnare person, mer disciplinerad och ser till helhetsperspektivet på ett annat sätt. Trots att det är otroligt mycket att göra och mötena avlöser varandra känner jag mig ändå lugn, eftersom vi har bra löpande kommunikation berättar Christian

Christian har arbetat med förvaltning av fastigheter i 20 år, och med större fastigheter ungefär tio år. Han beskriver arbetet som i stort sett likvärdigt, oavsett fastighetsstorlek, och har dragit stor nytta av sina tidigare erfarenheter. Till andra i samma position är hans främsta tips att vara ordningsam, lyhörd och knyta kontakter, för att snabbt få inblick i vad som händer, och kunna effektivisera arbetsinsatsen.

För Christian har det varit viktigt med långsiktighet och god kommunikation, och han beskriver sig själv som en rak person som gärna säger vad han tycker, som samtidigt är ödmjuk för andras synpunkter på hans arbete.

Han skulle gärna se att Driftklart arbetade mer med förvaltning av fastigheter, i synnerhet i kombination med energioptimering, som är något av en hjärtefråga för honom själv.

Efter fyra månader kan Christian konstatera att hans nuvarande projekt går som på räls trots utmaningar längs vägen. Han understryker vikten av kommunikation vilket enligt honom är en av de viktigaste ingredienserna i denna nya roll. Hans målsättning är nu att skapa öppningar för andra kollegor att göra honom sällskap i framtida projekt hos beställaren.

Har vi en bra kontakt blir min arbetsdag lite bättre, det skapar också fler arbetsuppgifter eftersom de vet vem jag är och vad jag gör och då kommer med önskemål. Jag blir sporrad av situationen som jag hamnat i för det finns så mycket att göra. Jag jobbar med guldteam. Driftklart är ett guldteam med väldigt hög kompetens inom många olika kompetensområden. Teamet i projektet som jag är del i nu är också superbra.  Uppdraget underlättas av att vi i teamet har en ständig dialog och på så sätt gemensamt kan komma fram till lösningar. Vi pushar varandra, precis som på Driftklart.

Vill ni veta mer om hur det är att jobba på Driftklart i Stockholm kontakta :

ANN-SOFI GAVERSTEDT

Regionansvarig Stockholm

senaste nyheter

se alla nyheter