2022-01-14

Chef med förkärlek för förändringsarbete öppnar Driftklarts Stockholmskontor.

Chef med förkärlek för förändringsarbete öppnar Driftklarts Stockholmskontor.

Vi välkomnar en rutinerad chef och projektledare till Driftklart - Thomas Lummi kliver in i jan 2022 med spännande visioner. Han kickstartar sin allra första arbetsdag med att dela med sig av sina ambitioner för nya Stockholmskontoret.Thomas ser fram emot att få arbeta på ett företag där det går att påverka från grunden och ser stora utvecklingsmöjligheter med att bygga vidare på Driftklarts framgångsrecept, att jobba nära kunderna och hjälpa dom i energifrågor.

Vi välkomnar en rutinerad chef och projektledare till Driftklart - Thomas Lummi kliver in i jan 2022 med spännande visioner. Han kickstartar sin allra första arbetsdag med att dela med sig av sina ambitioner för nya Stockholmskontoret.

Thomas ser fram emot att få arbeta på ett företag där det går att påverka från grunden. Första kontakten med Driftklart inleddes med grundarna av Driftklart via LinkedIn. Ganska snart ledde de inledande hälsningsfraserna till ett telefonsamtal och möte. Det klickade värderingsmässigt från start och hade samsyn kring energiutmaningar. Thomas förklarar även att de hade samma syn på kundbemötande och entreprenörskap vilket är en av Driftklarts grundpelare. Kunden först och sunt förnuft är det som gäller, säger han.

Thomas kommer senast från en tjänst på Ena Energi i Enköping som distributionschef. Han är uppvuxen i Stockholm med finska föräldrar och har bott i Tyresö sedan 90-talet. Här är det nära till naturen där man kan springa, cykla och vandra.

“Energi i blodet sedan mitten på 80-talet”

Arbetslivet har bjudit på en mängd spännande utmaningar. Bland annat har Thomas arbetat som konsult på dåvarande ÅF, där han var byggledare och byggde ut fjärrvärme infrastrukturen.

Andra arbetsuppgifter har inneburit simuleringar av fjärrvärmenätet med hjälp av programvara för simulationer för att exempelvis se hur effekten klarar sig vid minusgrader. Sammantaget har tidigare arbeten, inte minst tjänsten som projekteringsledare på Tyresö kommun, inneburit en djupare förståelse för samordning av fjärrvärmefrågor och god insikt i olika systemprocesser.

En annan nyttig erfarenhet är arbetet på en branschförening för energibolag, där jag hjälpte medlemmarna med tekniska frågor kring fjärrvärme, drift och underhållsfrågor, berättar Thomas. Mina förhoppningar inför framtiden är att fjärrvärmen kan byggas ut med fler, småskaliga produktionsanläggningar runt om i hela landet så att ett fjärrvärmeverk kan bli ett kraftverk. Fjärrvärmen har en viktig roll i framtidens energimix, säger han.

Har du några tankar om hur Stockholmskontoret kan utvecklas?

Fokus kommer att ligga på att hitta och träffa kunder. Det viktiga är att de känner att vi har ett genuint intresse av att hjälpa dem. Jag vill satsa på att alla konsulter på Driftklart har liknande grundkunskaper och att vi använder samma termer och begrepp.

Det händer mycket runt om Europa inom branschen, så det gäller att kunna förstå och förklara varför man ska jobba med effektivisering, hållbarhet och miljö. Jag har förståelse för den internationella marknaden eftersom jag arbetat på Europanivå med standardisering av produkter inom fjärrvärmedistribution - vilket var roligt.

Vad går som en röd tråd genom din karriär?

Ett ledord för mig är samverkan. Det är kul att gemensamt få saker att hänga ihop bättre. I vissa roller har det varit uttalat att det är samverkan som gäller, exempelvis under jobbet på kommunen. Det är också kul att kunna påverka och att driva förändringsarbete.

Hur balanserar du privatliv och arbetsliv?

Nu har vi vuxna barn. Jag behöver inte hämta och lämna och försöker att inte ta med mig jobbet hem. Det är bra att känna till vad man stressas av och att försöka sova och träna bra. En och annan fotbollsmatch blir det också - Hammarby forever!

senaste nyheter

se alla nyheter