2019-09-18

Driftklart arbetar med EONs satsning på DjupGeo

Driftklart arbetar med EONs satsning på DjupGeo

Driftklart har under ett år varit en del av projektledningen för EONs satsning på DjupGeo i Malmö. Vi har delprojektledarrollen för seismiska undersökningar, samt sitearbete på genomförande av borrprojektet. Därtill har vi haft fyra stycken sommarjobbare från Lunds universitet och LTH som arbetat med geologiska undersökningar och provtagning. Nu firar vi att provborrningen är klar och projektet går in i en ny fas.

Driftklart är med i EONs satsning på DjupGeo i Malmö. Första steget var att provborra, vilket avslutades i aug 2020.

Djupgeotermisk energi är en satsning från EON för att utan förbränning eller värmepumpar förse fjärrvärmenätet med fossilfri energi. En möjlig game changer för branschen.

Det har varit ett spännande år av planering och genomförande av testborrhållet i Malmö på Flintrännan och Öresundsverket. Detta har i omgångar firats med grillning på site där flera danskar, tyskar, polacker och flera andra nationaliteter och entreprenörer får tagit del av en svensk BBQ.

Mycket data och erfarenheter om berggrunden har samlats in och nu när första provborrningarna är avslutade övergår projektet i en analysfas. Seismiska förutsättningar för nästa steg kommer att analyseras samt nästa del i projektet planeras.

Läs mer på https://www.eon.se/om-e-on/innovation/djupgeo

Se video nedan:


senaste nyheter

se alla nyheter