2021-09-27

Driftklart på besök hos Diab i Laholm

Driftklart på besök hos Diab i Laholm

Driftklart på studiebesök hos Diab som tillverkar kärnmaterial för kompositer med god hållfasthet och låg vikt. Det är en anläggning som ligger i framkant vad gäller produktion med högteknologisk utrustning.

Driftklart har varit på studiebesök i Laholm hos Diab. Här tillverkar man kärnmaterial för kompositer som kännetecknas av dess goda hållfasthet och även låga vikt. Användningsområdet för materialet är därför speciellt lämpligt där det ställs höga krav på materialegenskaperna och dessa återfinns i vindkraftsblad, flygplan och större båtar. Helt klart en intressant produkt där man kan hitta många nya användningsområden!


Vi följde produktionslinjen från start till färdig produkt, där den nya produktionsdelen är en platseffektiv automatiserad produktionskedja. Produktionslokalerna har en anrik historia från processer inom linkokeri till en idag modern produktion som är i framkant med högteknologisk utrustning.


Under besöket hade vi intressanta samtal rörande produktionstekniken, möjlig användningsområde och produkternas livscykelanalys. Diab arbetar hårt med att leverera produkter som möjliggör deras kunder att använda lättare och billigare material med lång livslängd.  
Vi fick även se den nya produktionslinjen gör det även möjligt att återanvända spillmaterialet från produktionen och smälta ner det igen.  

Andra sidan av fastighetsgränsen ligger en biobränslepanna som levererar 4 MW varmvatten till Diabs processer. Driftklart passade på att fortsätta studiebesöket på värmeanläggningen. Ett utmärkt exempel på hur en industri som Diab kan samarbeta med andra branschföretag för att skapa energieffektiva lösningar.

Två givande studiebesök som ger våra medarbetare möjlighet att lära sig mer om marknadsledande producenter som finns i Sverige.

För mer information besök Diab - Always at the core of your solution

senaste nyheter

se alla nyheter