2023-10-11

Driftklart fortsätter den organiska tillväxtresan

Driftklart fortsätter den organiska tillväxtresan

För att anpassa verksamheten till den snabba tillväxt som företaget befinner sig i har Driftklart genomgått en strategisk omorganisation. På de båda kontoren, i Stockholm och Malmö, har nu Regionchefer tillkommit som en del av organisationen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för en fortsatt ökad tillväxt har Driftklart beslutat att införa nya roller för att decentralisera ledarskapet. Behovet av en regionchef i Malmö har blivit tydligt, särskilt sedan kontorets personalstyrka fördubblats varje år sedan 2020. Adam Hansson har nu rollen som regionchef parallellt med sitt arbete som civilingenjör inom energiteknik. Ann-Sofi Gaverstedt har rollen som regionchef i Stockholm sedan ett halvår tillbaka och har parallellt uppdrag inom energisektorn.

En viktig del av Driftklarts framgång grundar sig i samarbete och effektivitet, oavsett vilken region man befinner sig i. Detta är något som sker dagligen i pågående projekt och uppdrag, med goda resultat.

Med regionchefer hoppas vi kunna underlätta samarbetet mellan kontoren och att vi på ett naturligt sätt också genom detta bibehåller den interna företagskulturen under tillväxten. Projekt där de båda regionerna samarbetar har tidigare visat sig vara effektiva i visionen om ETT bolag.

Adams uppdrag inkluderar att samordna kompetenser i de löpande uppdragen, för att stödja kollegerna i arbetet att leverera den kvalitet som är Driftklarts signum. Ett av målen som regionchef är att under 2024 fortsätta utöka antalet anställda på Malmökontoret, samtidigt som ekonomisk stabilitet upprätthålls. I detta initiativ kommer han att ha ett nära samarbete med Ann-Sofi, regionchef för Stockholm.

Vi ser nyttan av att decentralisera ledarskapet. Genom att göra så, håller vi Driftklart sammanhållet, även när vi växer. Det hjälper oss också att mellan regionerna arbeta gemensamt i våra projekt och under rekryteringsprocessen. Tillsammans med HR-ansvarig kommer vi arbeta vidare med att rekrytera talanger med passion inom områdena energi, infrastruktur, och processindustri.

Adam säger:

"Vi behöver fortsätta odla Driftklarts unika företagskultur, sammanhållningen mellan kollegor och känslan av att vara en del av Driftklart-familjen, som är viktigt för att bibehålla och attrahera talanger."

Ann-Sofi tillägger:

" för att kunna hjälpa våra kunder i den kraftiga omställningen som vi ser i energi- och industrisektorn så behöver vi vara organiserade på bästa sätt. Därför gör vi denna omorganisation.

Vi ser med spänning fram emot hur våra regionchefer kommer att forma Driftklart i linje med vår vision; Lika självklart som Driftklart.

Ingenjör med passion för energi, infrastruktur, eller processindustri? Utforska konsultjobb på Driftklart nu

senaste nyheter

se alla nyheter