2022-05-18

Driftklart gör digital satsning och bildar it-bolaget Qvality

Driftklart gör digital satsning och bildar it-bolaget Qvality

Det är ingen nyhet att världen blir alltmer digital och kraven på att digitalisera arbetet ökar. Detta för att minska kostnader, skapa värden och förbättra resurshantering. Detta leder i förlängningen till att gör branscher mer hållbara. Driftklart arbetar idag i flera uppdrag med strategiska underhållstjänster, förvaltningsfrågor, arbetsmiljö och rutiner. Bolag som ser värdet i att satsa på att höja nivån av förvaltningen för att öka värdet på befintliga tillgångar, anläggningar och infrastruktur. Digitalisering av processer och hantering av data får en alltmer framträdande roll, och behovet växer.

För att möta branschens digitaliseringsbehov bestämde sig delägarna Jorge och Jakob för att starta ett nytt bolag som fokuserar på IT-tjänster och produkter för företag inom energi, industri och infrastruktur. Idén kläcktes när de kom i kontakt med en gemensam bekant, Micael Eliasson, som är systemvetare på LTH i grunden. Micael har mångårig erfarenhet inom IT och kändes som rätt man på rätt plats för den nya satsningen. Driftklart kom fram till att de arbetade med ungefär samma typ av kunder, men olika målgrupper inom bolagen som beställare, de delar dock liknande problemställningar. Det var helt enkelt en perfekt match och man var redo att så fröet till bolaget Qvality AB! Micael blir VD för bolaget och Jakob o Torres kommer att stötta för att maximera nyttan med båda bolagen. Där är flera synergier mellan Driftklart och Qvality och de kommer att utnyttjas i gemensamma satsningar och projekt, vi ser dock att bolagen är olika och en fördel med att strukturera det så här.

Driftklart har varit framgångsrika i att kombinera förståelsen till anläggningarna, drift och underhåll, där denna kunskap vävs in i projektarbetena som bedrivs. Kombinationen är nyckeln och viktig oavsett vilken typ av uppdrag vi jobbar med. Denna strategi kommer att återspeglas i Qvality där förståelsen för användarna av digitala system kommer att vara i fokus för att sy ihop säcken och att kunderna får en smidig implementering och användarvänlighet som möjligt.

Erfarenheten kan användas för att nå visionen om Industri 4-5.0. Den går ut på att använda mjukvara, dashboards och maskininlärning kopplat till sensorer för att få koll på allt som sker i verksamheten. I kombination med smarta molntjänster fås en helt annan överblick än den som finns idag. Det blir enklare att vara proaktiv och i slutändan bidrar det till ett mer hållbart samhälle på många plan.

Satsningen kommer att stärka Driftklarts goda renommé ytterligare. I kundernas digitaliseringsresa ska Qvality ta vid där Driftklart slutar för att skapa nya synergier. Driftklarts värderingar om att ha ett flexibelt och effektivt samarbete med kunderna följer med in i det nya bolaget.

- Och sen kommer vi vara lika serviceorienterade som Driftklart och svarar vi på mail snabbt, inte en vecka senare, konstaterar Micael och Torres skämtsamt.

Qvality satsar på att anställa kompetent personal med goda kunskaper i digitala system som ska jobba inhouse. Det är tänkt att de ska hjälpa företagen att starta den digitala resan och stötta dem i det strategiska arbetet. Eller som Micael uttrycker det:

Vi kommer att kunna bygga upp kompetenta och agila team som kan hjälpa olika bolag att realisera deras vision

Qvality tar datadrivet arbete till nästa nivå tack vare Micaels gedigna kunskap. Han har jobbat med både radio och kommunikation, allt från gamla NMT-nät till nya IOT-lösningar. Denna erfarenhet är pusselbiten Qvality behöver för att kunna vara en långsiktig partner till verksamheter som har dessa utmaningar. Utöver det är det viktigt att vara lyhörda för kundernas behov och vara ödmjuk inför implementeringsarbetet. Micael har lång erfarenhet av att arbeta och styra digitaliseringsprojekt till energibolag och industrin generellt.

Med Qvality hoppas man kunna gå från vision till handling på kort tid, något som är extra viktigt i en värld som förändras i snabb takt. Arbetet måste påbörjas redan idag och inte om 10 år!

senaste nyheter

se alla nyheter