Driftklart med goa kunder på Amagerverket och deras biopannor

September 7, 2020

När allting blir större än man trodde var möjligt. På Amagerverket är det en imponerande logistik och tekniska installationer för att möjliggöra förnyelsebar fjärrvärme till Köpenhamn, och elproduktion till stamnätet.

Vi två tillfällen anordnade Driftklart studiebesök till Amagerveket

HOFOR har under senaste året driftsatt sin nya flispanna, en Valmet CYMIC CFB panna med en bränslelast på 500MW, och en 150MWe ångturbin. Anläggningen kommer i full drift att reducera CO2 emissionerna med 1,2 miljoner ton per år och förse Köpenhamn med fossilfri fjärrvärme.


Bränslet lossas från kaj där pråmar lastade med träflis anlägger till Amagerkajen för avlastning. Därefter transporteras flisen till via såll och rejektkrossar till två stora A-lador på 50 000 m3 flislager per styck. Bränslesystemet har en kapacitet på otroliga 3 000 m3 flis per timme in till CFB pannan via dagsilos. CFB pannan och dess SNCR + SCRdeNOx system och slangfilter reducerar emissionerna till


https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/amagervaerket/bio4-projektet/


Representanter från Driftklart, samt EON och Kraftringen, tack så mycket för att vi fick komma och se denna imponerande anläggning och kommer gärna tillbaka när driftsättningen är helt färdig och anläggningen i full drift.  

Nyheter

emma mobile

Bli en del av vårt team

Vi söker ständigt efter nya kollegor, vill vi höra mer om vem du är och hur vi kan hitta sätt att samarbeta eller anställa till vår verksamhet.

TILL ANSÖKAN