2020-09-07

Driftklart med goa kunder på Amagerverket och deras biopannor

Driftklart med goa kunder på Amagerverket och deras biopannor

Driftklart har kontakt med BIO4 i Köpenhamn och ordnade studiebesök för Kraftringen och EON Energilösningar och åkte över till HOFOR och Amager för att titta på den nya fliseldade biobränsleanläggningen. Det är en imponerande anläggning med 500MW flispanna och 400MW pellets i de nya blocken.

När allting blir större än man trodde var möjligt. På Amagerverket är det en imponerande logistik och tekniska installationer för att möjliggöra förnyelsebar fjärrvärme till Köpenhamn, och elproduktion till stamnätet.

Vi två tillfällen anordnade Driftklart studiebesök till Amagerveket.

HOFOR har under senaste året driftsatt sin nya flispanna, en Valmet CYMIC CFB panna med en bränslelast på 500MW, och en 150MWe ångturbin. Anläggningen kommer i full drift att reducera CO2 emissionerna med 1,2 miljoner ton per år och förse Köpenhamn med fossilfri fjärrvärme.

Bränslet lossas från kaj där pråmar lastade med träflis anlägger till Amagerkajen för avlastning. Därefter transporteras flisen till via såll och rejektkrossar till två stora A-lador på 50 000 m3 flislager per styck. Bränslesystemet har en kapacitet på otroliga 3 000 m3 flis per timme in till CFB pannan via dagsilos. CFB pannan och dess SNCR + SCRdeNOx system och slangfilter reducerar emissionerna.

https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/amagervaerket/bio4-projektet/

Representanter från Driftklart, samt EON och Kraftringen, tack så mycket för att vi fick komma och se denna imponerande anläggning och kommer gärna tillbaka när driftsättningen är helt färdig och anläggningen i full drift.  


senaste nyheter

se alla nyheter