2020-09-07

Driftklart på Svenskt Underhålls 50 års jubileum

Driftklart på Svenskt Underhålls 50 års jubileum

Driftklart är med i riksorganisationen för Svenskt Underhåll. Under 2019 firade organisationen 50 år, Driftklart var med och sponsrade jubileet och ställde ut i monter vilket resulterade i flera intressanta diskussioner med anläggningsägare i branschen.

Ett välplanerat och strukturerat underhåll en nyckel för hög tillgänglighet och en god investering.

Två dagar med utställning och föredrag i samband med 50 års jubileet

Driftklart är med och finansierar Riksorganisationen för Svenskt Underhåll. En organisation som har varit verksam i 50 år och spridit kunskap om vikten av underhåll till industrin.

Läs mer om arbetet här https://www.svensktunderhall.se/

Vi var med i Stockholm och hade några intressanta dagar med branschkollegor. Det blev diskussioner bland annat inom det senaste arbetet med digital informationshantering så att anläggningsägare får rätt information att arbeta med. Industriell digitalisering ökar möjligheterna att effektivisera produktionen. Användning av ny teknik som exempelvis machine learning i kombination med smarta sensorer gör det möjligt att skapa bra beslutsunderlag, optimera underhållsplaner och utveckla nya arbetssätt.

senaste nyheter

se alla nyheter