2021-03-13

Driftklart projektleder när Orkla Foods i Eslöv fortsätter sin satsning på klimatsmart vegetarisk mat

Driftklart projektleder när Orkla Foods i Eslöv fortsätter sin satsning på klimatsmart vegetarisk mat

Driftklart har varit med i projekt, både som förstudieledare och projektledning av genomförande, för att stötta Orkla i arbetet att öka kapaciteten i produktionen och introducera nya sortiment. Optimeringen av energianvändningen och produktionen för att säkerställa en mer hållbar verksamhet har ingått i uppdragen.

Driftklart arbetar med Orkla Foods i Eslöv i projektledningen i alla projektfaser, från förstudie till färdig ny anläggningsdel. Driftklart stöttar för tillfället Orkla i ett antal projekt med att öka kapaciteten i produktionen och introducera nya vegetariska sortiment. Matproduktion är energikrävande och optimering av energianvändningen och produktion har ingått i uppdragen för att säkerställa en mer hållbar verksamhet.

Orkla Foods Sverige i Eslöv, Skåne, är en av deras största anläggningar. I anläggningen arbetar över 400 personer med att tillaga ca 60 000 ton mat varje år. Här har man under många år satsat på klimatsmart vegetarisk mat som med sin låga klimatpåverkan kan påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Samhällets efterfrågan på vegetarisk mat är nu så stor att Orkla måste göra stora satsningar på kapacitetsökningar för att möta denna efterfrågan.

Driftklart Orkla montage

Driftklart utför både förstudier av olika kapacitetsökningsprojekt inom tillverkning av vegetarisk mat ihop med Orklas interna projektavdelning, men även med som projektledare för genomförande, tekniska specifikationer, upphandling, provdrift och besiktning.  Arbetet innebär även översyn av livsmedelskvalitet och arbetsmiljö för att skapa så optimala förutsättningar som möjligt för en säker miljö för livsmedelsproduktion och personalen. Driftklart har kompetens inom livsmedel och kvalitet vilket är en viktig del i planering, genomförandet och avslut av projekt i livsmedelsindustrin.

För vidare läsning besök Orkla

senaste nyheter

se alla nyheter