2022-10-19

Hur når vi ökad produktivitet och trivsel på jobbet? Därför strävar Driftklart efter osjälviskhet på jobbet!

Hur når vi ökad produktivitet och trivsel på jobbet? Därför strävar Driftklart efter osjälviskhet på jobbet!

En effektiv och strömlinjeformad arbetsplats, det är väl ett bra recept på framgång? Ja, förvisso, men det är inte hela sanningen. I en värld där individualism tar oss framåt och sporrar till prestation har det seglat upp ett nytt sätt att se på företagskultur. Osjälviskhet.

Hur når vi ökad produktivitet och trivsel på jobbet? Därför strävar Driftklart efter osjälviskhet på jobbet!

En effektiv och strömlinjeformad arbetsplats, det är väl ett bra recept på framgång? Ja, förvisso, men det är inte hela sanningen. I en värld där individualism tar oss framåt och sporrar till prestation har det seglat upp ett nytt sätt att se på företagskultur. Osjälviskhet.

Enligt en ny studie* visar att gemenskap och arbetsglädje ökar produktiviteten med så mycket som 12 %. När du känner glädje över att gå till jobbet kommer du att anstränga dig mer med de dagliga uppgifterna.

Så frågan är: hur mår du på din arbetsplats?

Tre faktorer har visat sig påverkas särskilt positivt i studien:

Bättre resultat. Nöjda medarbetare bryr sig mer om att teamet ska lyckas.

Lägre personalomsättning. Personal som trivs på sin arbetsplats stannar längre.

Ökad kundnöjdhet. När de anställda blir bra behandlade av sina chefer kommer det att avspegla sig i kundbemötandet.

Dessa fördelar har Driftklart tagit fasta på. Den stora mångfalden av seniora konsulter med praktisk erfarenhet och nyexade ingenjörer med rykande färsk kunskap är ett vinnande koncept.

Idén hos Driftklart bygger på att vi tillsammans skapar fantastiska saker. Organisationen bygger på samarbete med kunder och samarbetspartners. Med öppenhet, nyfikenhet och mod skapar vi värden för våra kunder och samhället. Ett agilt tänk där ledarskapet ligger hos individen.

Vi strävar efter ett klimat där vi kan ge feedback och utvecklas som grupp och tillsammans skapa en fin och inkluderande kultur där mångfald är möjligt.

Driftklart arbetar löpande med värderingar med extern konsult Lotta Stagne som stöttar oss i att bygga en välkomnande arbetsplats där alla kan dra nytta av varandras idéer och kompetenser. Det ska inte kännas obekvämt att vända sig till varandra vid olika frågor och kunna bidra till varandras projekt. Värderingar är inte något som endast kan förmedlas uppifrån och ner.

Den platta organisationen möjliggör samarbete och utbyte där nya synergier skapas. För att ytterligare inspirera och utveckla anställda jobbar Driftklart med kompetenskluster där man i mindre team utvecklar sin kompetens. Det ger möjlighet att påverka den egna kompetensen och stärka gruppdynamiken.

Som ett led i att ha en trevlig arbetsplats är vi alltid på jakt efter fler positiva medarbetare som kan ansluta till vårt gäng av duktiga och motiverade konsulter. Flera undersökningar pekar på vikten av att få med rätt personer från början och därför tar vi gärna in personal som rekommenderas av de konsulter vi redan har ett mycket bra intryck av.

Kristina, som arbetar med administration och HR, var bland de första som anställdes på Driftklart och ger sin syn på företagskulturen:

- Att gå till jobbet ska vara roligt och givande, vi spenderar ändå merparten av vår tid här. Redan när jag var på anställningsintervjun kände jag att det här är ett företag som ville och vågade vara annorlunda - Kristina Lövgren

Driftklart har blandat unga med äldre i en härlig mix, som resulterar i en erfarenhetsöverföring på alla plan i våra uppdrag. Det är tydligt att här inte förekommer någon åldersdiskriminering, utan man tar tillvara varandras erfarenheter och perspektiv. Är glad och tacksam att jag fick förmånen att bli en av medarbetarna på Driftklart och att jag har så fantastiska kollegor!

Företagskulturen är inte vad ledningen säger att den är, utan hur de anställda upplever det.

Länkar:

Film om Driftklart (3 min)

Länk om osjälviskhet på jobbet

Länk till Driftklart karriär

Lotta Stagne

senaste nyheter

se alla nyheter