2021-11-01

Driftklart stöttar E.ON i viktigt uppdrag för Region Skåne

Driftklart stöttar E.ON i viktigt uppdrag för Region Skåne

Driftklart fortsätter flera goda samarbeten, varav ett är byggnationen av en fjärrkylcentral till SUS i Malmö, som förväntas stå färdig våren 2022. Det är en viktig uppgift, där pusselbitarna faller på plats tack vare alla kunniga och engagerade aktörer. Här under berättar Eric och Kristian mer om arbetet.

Driftklart fortsätter flera goda samarbeten, varav ett är byggnationen av en fjärrkylcentral till SUS i Malmö, som förväntas stå färdig våren 2022. Det är en viktig uppgift, där pusselbitarna faller på plats tack vare alla kunniga och engagerade aktörer. Här under berättar Eric och Kristian mer om arbetet.

Region Skåne önskade en ny kylcentral till det växande sjukhuset SUS och därför slöts avtal mellan Region Skåne och E.ON för att leverera fjärrkyla. Driftklart blev en del av projektet eftersom Jakob hade tidigare hjälpt E.ON med projektledning av en ny kylacentral i Norra hamnen. Det föll sig därför naturligt att använda samma projektgrupp till detta nya projekt med SKC -  Södervärns kylacentral. Sjukhusdriften är av kritisk karaktär och kylacentralen måste fungera optimalt för att kyla ner bland annat bårhus, maskiner och skapa ett behagligt inomhusklimat för personalen och patienterna. Platsen för kylacentralen blir i ett parkeringshus som ligger tvärs över gatan från sjukhusbyggnaden.

Under projektets gång har Eric och Kristian på Driftklart haft mycket kontakt med Mårten Berdenius på E.ON som är affärsansvarig. Driftklarts roll har varit att skapa olika forum för planering. Allt från förstudier, förprojektering och genomförande har diskuterats med Sweco, Jezierski & Fors, Refcon, LMT och driftpersonal från E.ON. En annan viktig aspekt som tagits upp i forumen är bygg och layout. Ingenjörsfirman Rörkraft och Jezierski & Fors har gett värdefull input kring kylmaskinernas platseffektivitet och rördragningen i parkeringshuset.

Driftklart hjälper till i alla led och tar ett helhetsansvar. Kristian är till exempel platschef på siten och även BAS-U. Han tar ansvar för samordningen av genomförandet och även arbetsmiljön på plats.

Finns det några tankar kring hållbarhet i projektet?

P-hus Malmö önskade att hitta ett nytt användningsområde för det stora parkeringshuset, eftersom användningen minskat. Närheten till Södervärn gör att många pendlar i stället för att ta bilen, eller så väljer Malmöbor att cykla dit de ska, tror Eric. Det har också förts diskussioner om att skapa gröna väggar på parkeringshuset. De kommer att dämpa buller från anläggningen och det blir även ett estetiskt inslag med grönska i stadsmijö.

E.ON har ett flertal miljöpolicys, vilket ingår i de olika upphandlingarna. Det gör det viktigt att tänka på vid materialval till byggnationen, berättar Kristian.

Hur ser tidsplanen ut?

Enligt avtal förväntas projektet gå i mål i början av nästa år och fjärrkylacentralen beräknas vara driftsatt från april. Coronarestriktionerna har lett till en del problem och självklart är vi också påverkade av andra omvärldsfaktorer som materialbrist samt utmaningar med längre leveranstider på vissa komponenter, konstaterar Eric.

Det är spännande att höra hur arbetsgången kring ett sådant viktigt samhällsuppdrag ser ut - och vi önskar all lycka till alla involverade inför nästa års sjösättning av projektet!

senaste nyheter

se alla nyheter