2024-02-08

Efter ett decennium runt världen: Erik väljer lantgårdsägare och en fräsch start på Driftklart

Efter ett decennium runt världen: Erik väljer lantgårdsägare och en fräsch start på Driftklart

Driftklart är stolta att få välkomna Erik vars långa karriär, bland annat på ABB – STAL, gjort honom till ett välkänt namn internationellt inom turbin- och driftingenjör. Hans tekniska kunskaper speglar en mångårig erfarenhet och en samarbetsanda som imponerar stort. Eriks arbete med anläggningar sträcker sig från över hundra år gamla vattenkraftverk till oljeplattformar och gasfält. Detta har gett Erik en bred teknisk förståelse och förmåga att hantera komplexa utmaningar, oavsett var i världen utmaningarna finns.

Uppvuxen i Skärholmen i ett hem där teknik var en del av vardagen, var Eriks väg till ingenjörsyrket ändå inte helt självklar. Erik hade en ungdomsdröm om att social linje för att bli yrkesmilitär, men det var Eriks pappa som uppmuntrade honom till tekniska studier på gymnasiet. Denna grund blev första steget till det som senare i livet skulle visa på Eriks tekniska begåvning. Strax efter lumpen flyttade Erik till Söder i Stockholm, och via en kontakt fick han anställning på KVV6 på Värtaverket. Här fick Erik för första gången uppleva nyttan av sina kunskaper och upptäckte sin fallenhet för att förstå de tekniska aspekterna av en anläggning. Genom bra vägledning av äldre mentorer på anläggningen växte idén om att ta anställning på ABB, som då var ett av världens ledande bolag inom industrin. Erik började sin resa som driftingenjör hos ABB – STAL direkt efter att ha tagit sin ingenjörsexamen. Det var här, mitt i den tekniska utmaningen, som hans expertis inte bara växte sig stark utan också lade grunden för en karriär som skulle komma att innefatta arbete i all världens hörn.

Eriks arbete har inte bara tagit honom till världens alla hörn utan har också bekräftat vikten av kvalitativt arbete och lösningar som varar. Hans filosofi om hållbara lösningar genomsyrar Eriks sätt at verka, att göra ett noggrant arbete där kvalité står i centrum är hans signum. Detta har lett till möten med ingenjörer vars dedikation till sitt hantverk lämnat ett imponerande intryck för båda parter.

Erik säger:

"Jag var i Egypten och arbetade på en ångradialturbin som hade varit i drift 365 dagar om året i över 100 år. Dessa turbiner är testamentet till riktiga hantverkares yrkesstolthet och kunskap. Jag har mött ingenjörer i Grekland, Thailand och många andra länder där ingenjörerna kunde varenda del av sitt raffinaderi på sina fem fingrar. De mötena har lärt mig att det finns osynliga hjältar i vår bransch världen över."

Trots de spännande äventyren runtomkring i världen valde Erik att byta inriktning mot ett liv närmare hemmet och familjen, en önskan som egentligen alltid varit där under åren på resande fot. Erik köpte en gård utanför Igelfors och i två år var han hemmapappa till sina 2 barn och jobbade med gården den tiden som blev över. Men Erik var inte helt klar med teknikbranschen och det ville sig så väl att han kom i kontakt med Driftklart. Erik såg en spännande möjlighet att jobba inom turbin- och CCS-teknik, ett område där vi har stora ambitioner att vara med i framkant av utvecklingen, och matchningen mellan Erik och Driftklart var ett faktum.

Med Erik Westlinds breda bakgrund som driftingenjör, hans internationella erfarenheter av underhållsplaner, i kombination med hans expertis som driftingenjör, kommer Erik att bidra med ovärderlig kunskap till Driftklarts kunder. Hans historia är ett bevis på att teknisk kompetens, kombinerat med en passion för hållbar utveckling och samarbete, skapar grunden för framgång i dagens ingenjörsvärld.

Vi ser fram emot att Erik delar med sig av sin kunskap och erfarenhet för att inspirera och leda i våra kommande projekt. För mer information om Eriks professionella resa, kontakta gärna Ann-Sofi Gaverstedt för att ta del av hans fullständiga CV.

senaste nyheter

se alla nyheter