2021-01-30

EON nu i etapp 2 vid ESS i Lund, Driftklart assisterar med konsulttjänster.

EON nu i  etapp 2 vid ESS i Lund, Driftklart assisterar med konsulttjänster.

Driftklart får förnyat förtroende med att assistera EON på ESS i Lund. Detta innebär att Driftklart kommer att agera platschef för etapp 2 i EONs del av ESS och forskningsanläggningen i Lund. I uppdraget ingår att koordinera anläggningen och agera BAS-U med arbetsmiljöansvar för projektet. Utöver projektarbetet så har Driftklart avtal med förvaltningen av Etapp 1 med drift- och underhållsarbete samt anläggningsansvar, denna del är i drift sen ett halvår.

Sedan snart två år tillbaka har Driftklart varit en del av EONs projekt vid ESS i Lund. Nu har Driftklart fått förnyat förtroende med att assistera EON på ESS. 

EONs anläggning EVP kommer att leverera kylvatten till forskningsanläggningen, och via värmepumpar och kylmaskiner återvinna värmen från anläggningen till nyttig värmeenergi. Arbetsplatsen är unik på många sätt och viktig för ESS hållbarhetsprofil.

Driftklart har varit med i projekteringen och genomförandet av Etapp 1 som är i drift sedan ett drygt halvår. Rollen som Platschef och BAS-U kommer fortsatt att ligga hos Driftklart under etapp 2 som startar i dagarna, under ca 18 månader fram. Där till kommer Driftklart att fortsätta att arbeta med underhållsplanering och daglig drift och underhållstöd för de driftsatta delarna i etapp 1.

Läs mer:

forskningsanläggningen ESS

Driftklart är stolta över uppdraget och möjligheten att få vara med i ett unikt projekt som EON-EVP och ESS i Lund.

https://www.eon.com/en/about-us/media/press-release/2018/large-scale-research-facility-ees-chooses-eon-as-its-partner-for-sustainable-energy-supply.html


senaste nyheter

se alla nyheter