2021-06-15

Expert med över 20 års erfarenhet inom fjärrvärme landar hos Driftklart.

Expert med över 20 års erfarenhet inom fjärrvärme landar hos Driftklart.

Vi hälsar Jonas Berg varmt välkommen till Driftklart. Redan efter två månader konstaterar Jonas nöjt att han hamnat på ett bolag där det går att arbeta brett och samtidigt nischa in sig på specifika arbetsområden. Han går i likhet med resten av gänget på Driftklart in med inställningen att erbjuda goda och hållbara lösningar som ger kunden stort värde.

Vi hälsar Jonas Berg varmt välkommen till Driftklart. Redan efter två månader konstaterar Jonas nöjt att han hamnat på ett bolag där det går att arbeta brett och samtidigt nischa in sig på specifika arbetsområden. Han går i likhet med resten av gänget på Driftklart in med inställningen att erbjuda goda och hållbara lösningar som ger kunden stort värde.

Även om Jonas har 20 års erfarenhet inom fjärrvärme så har han fortfarande inte tröttnat på arbetsuppgifterna inom fjärrvärmedistribution i teori och praktik. En känsla av yrkesstolthet och att fortsätta få förnyat förtroende av kunderna är en viktig morot. Jonas trivs med att socialisera och prata med folket på plats samtidigt som han ser resultatet växa fram. En av det roligaste arbetsformerna är att jobba med alla delar som innefattar att projektera, byggleda och slutligen leverera projektet till kunden.

Karriären inleddes på Sydkraft, numera Eon, där Jonas också skrev sitt examensarbete. Han tog efter tio år på Eon anställning på SWECO i Göteborg-Malmö och arbetade där med i huvudsak energidistribution och fjärrvärme. Det första uppdraget var delprojektledare för Borås Energi. Han ingick i ett trevligt gäng bestående av projektchef, dokumentationsingenjör samt försäljningsingenjör. Veckopendlingen mellan Malmö och Göteborg blev dock med tiden en aningen belastande för honom. En omfördelning av uppdragen ledde till att Jonas sökte sig tillbaka ner till Eon i Malmö och i samband med det lärde han känna Jacob och Torres. 2017 arbetade Jonas för Adven/Eon med ett projekt i Sockerstan, Staffanstorp, där konstruktion och byggledning av ett nytt stomnät var det huvudsakliga uppdraget.

Vilka är de vanliga problemställningar hos dina kunder?

Det vanligaste är att kunden vill ha en utförlig spec. på ett fjärrvärmeprojekt. I jobbet ingår att ta stöd av erfarenhet, mallar och tidigare kunskap för att göra en god uppskattning och göra det lättare att lyckas med projektering och genomförande. Kunden uppskattar någon som har en god överblick samt erfarenhet och ge en korrekt bedömning i ett tidigt skede. Ibland blir det många projekt att hålla reda på och under ett år har det blivit så mycket som 50-70 projekt. Dialogerna med kunden fungerar så pass bra att det gör arbetet väldigt smidigt trots många bollar i luften. Jag lägger också en del energi på att ge kunden tydlig vägledning och återkoppling för att samarbetet ska flyta på bra.

Bortsett från ditt professionella liv - vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag tycker om at vandra i naturen samt att spela golf även om det inte blivit så ofta på sistone. Segling är också ett intresse och tack vare ett medlemskap i en båtklubb har det blivit några trevliga seglatser i Lommabukten. När resan bär av utomlands är Italien en favorit, men jag har även ett trevligt reseminne från en skön och varm sensommar i Brela, Kroatien år 2019.

senaste nyheter

se alla nyheter