2024-04-23

Från internationella ingenjörsjobb på sjön till Skånes landsbygd och nya uppdrag hos Driftklart

Från internationella ingenjörsjobb på sjön till Skånes landsbygd och nya uppdrag hos Driftklart

Andreas Wittbom är inte bara en erfaren ingenjör inom marinteknik, utan han bär också på en berättelse om dedikation till sitt yrke. Född i Malmö och uppvuxen i den lilla orten Höör, har han sedan barnsben visat en djup fascination för maskiner och havet, vilket ledde honom till en omväxlande och äventyrlig karriär till sjöss. Wittboms resa genom utmaningar och framgångar speglar samma äventyrliga anda än idag.

Andreas Wittbom tillbringade sina första år i Malmö innan familjen flyttade till Höör, där han hade en trygg och aktiv uppväxt. Med en far som var polis och en mor inom sjukvården, fick han tidigt lära sig vikten av att tjäna samhället och att arbeta hårt.

Efter att ha avslutat sin gymnasieutbildning på Citadelskolan i Malmö, där han studerade drift och underhåll med en inriktning mot marina tillämpningar, fattade Wittbom ett beslut som skulle forma resten av hans liv. Han valde att gå vidare med sjöfartsutbildning som inkluderade praktisk erfarenhet ombord på skolfartyget MS Malmö, där han snabbt lärde sig de grundläggande färdigheterna i sjömanskap.

"Jag var redan från början bestämd att jag skulle sticka ut på äventyr."

Efter att ha avslutat sin utbildning vid yrkesskolan/Citadellskolan, tilldelades Anderas ett stipendium som gav möjlighet att mönstra på en båt i Los Angeles innan han fyllt 18 år. Wittboms tidiga karriär var en prövningstid fylld med både utmaningar kulturkrockar. Han arbetade som motorman på olika tankbåtar och mötte den hårda verkligheten till sjöss – från stormar och tekniska problem till den interna hierarkin bland besättningen. Han utmärkte sig genom sin arbetsmoral och förmåga att ta till sig kunskap, och hans tidiga år till sjöss resulterade i en man redo för större ansvar.

Andreas Wittboms karriär kännetecknas av milstolpar och utmaningar som tydligt visar hans expertis och påverkan inom marinteknik. Efter en tid till sjöss, där han tjänstgjorde som motorman, övergick Wittbom till att bli sjöbefäl, vilket innebar ett mer ansvarstagande roll där han inte bara hanterade maskineri utan också ledde besättningar under många av sina uppdrag.

Ett av Wittboms mest betydelsefulla uppdrag var hans tid ombord på oljeriggar som teknisk chef. Här fick han möjlighet att utnyttja sin tekniska skicklighet och sitt ledarskap. Hans förmåga att navigera komplexa tekniska system under högt tryck och ofta i farliga miljöer gjorde honom väl respekterad bland kollegor och ledning.

Andreas roll växte ytterligare när han var med i Stena Drillings Operations team för byggnationen av Stena Forth och Stena Icemax, som var en pionjär inom djuphavsborrning och ansågs vara en av de mest avancerade i sitt slag. Dessa riggar representerade en investering på flera miljarder dollar och krävde ett minutiöst fokus på både säkerhet och effektivitet. Han var med och introducerade nya underhållssystem som inte bara förbättrade säkerheten utan också effektiviteten och kostnadseffektiviteten i de operationer han ledde. Hans tillvägagångssätt sparade företaget betydande summor pengar och förbättrade samtidigt arbetssäkerheten.

Sedan Andreas har han hunnit jobbamed allt från Ubåtar, Solcellsparker och anläggningsansvar för värmekraftverk

Andreas ser sin framtid inom industriell teknik som en möjlighet att fortsätta påverka och förbättra branschstandarder.  På personlig nivå har Andreas ambitioner att fördjupa sin kunskap inom ny teknologi och ledarskapsutveckling. Han planerar att ta mer ansvar i att utforma förebyggande underhållsstrategier som kan minska driftstopp och förbättra effektiviteten. Hans engagemang för livslångt lärande och hans önskan att påverka gör honom till en värdefull tillgång för alla organisationer han är del av.

Andreas Wittboms karriär är ett bevis på hur teknisk skicklighet kombinerat med starkt ledarskap kan ge betydande bidrag till marin- och industriteknik. Hans arbete har inte bara haft en direkt påverkan på säkerheten och effektiviteten i de operationer han har lett, utan även format framtiden för hur industriellt underhåll hanteras. Ett citat från Andreas som sammanfattar hans filosofi är:

"Teknik förändras, principer för god ingenjörskonst består."

Denna insikt driver honom att kontinuerligt sträva efter förbättringar och att inspirera andra att göra detsamma.

senaste nyheter

se alla nyheter