2023-03-13

Fullt fokus på HR - så blir Driftklarts nya satsning på rekrytering och arbetsmiljö

Fullt fokus på HR - så blir Driftklarts nya satsning på rekrytering och arbetsmiljö

Det har gått undan på Driftklart! På 3 år har företaget vuxit och fått cirka 30 anställda. Därför känns HR-satsningen helt rätt för att tydliggöra riktningen framåt och stärka varumärket, med långsiktighet i främsta rummet.

Jakob berättar att Driftklart kommer att fortsätta att växa organiskt. De ser positiva tendenser ute hos kunderna men vill vässa hanteringen av personalfrågor och arbeta mer strukturerat med rekryteringar. Det är en resurskrävande process och det behövs stöd för att driva arbetet professionellt med att matcha behov och kandidater.

Vi ser även att vi framöver kommer att bredda rekryteringen utanför nätverket i större omfattning. Samarbete med olika branscher, universitet och Arbetsförmedlingen kan komma till nytta. Employer branding är också viktigt för att kunna attrahera och behålla anställda, förklarar Jakob.

Madeleine understryker vikten av att skynda långsamt när det gäller företagskultur och får medhåll av Jakob.

”- Vi vill värna om det vi har och behålla kompetensen i bygget. Inte bara rekrytera nya medarbetare.” - Jakob Thynell

Torres delar också med sig av sin syn på rekrytering. En bra rekrytering, enligt honom, är att hitta medarbetare som har en inre drivkraft och är självständiga i sitt arbete. Att inte bara drivas av en yttre belöning, utan även av den inre motivationen. Inre motivation leder till bättre prestation vid all typ av beslutsfattning, speciellt i en komplex fråga.

” Det är i det lilla det stora sker. Genom mänskliga möten i vardagen påverkar vi varandra mer än vi kanske förstår.” - Jorge Torres

Gruppdynamiken har en betydelse som ibland underskattas. Vi interagerar med andra på en dagligt basis, som ofta ger fördelar som inte går att förutse. Personer från olika bakgrunder,  eller olika yrkesroller, har alla sina egna unika infallsvinklar som kan bidra när det gäller problemlösning.

Driftklart strävar efter att skapa en bra worklife-balance för de anställda med tid för återhämtning och reflektion. När tid finns och mellan uppdrag, måste vi reflektera över vad och hur vi gör saker och ting samt skapa tid för lärande processen. För honom har det varit viktigt att kunna anställa en HR-ansvarig in-house som lär känna den unika kulturen och blir en del av den.

Önskemålet verkar ha uppfyllts. På plats är nu Driftklarts nya HR-ansvarige Madeleine som förklarar att hon vill arbeta med de mjuka värdena och se till att de anställda har det bra. Efter att ha arbetat i många år inom Ving-koncernen vet hon vikten av ett starkt varumärke kopplat till employer branding. Vi vill skapa goda förutsättningar för att medarbetarna på Driftklart känner en stark tillhörighet till varumärket. Våra anställda är vår förlängda arm i så många olika sammanhang där vi pratar med kunder, branschkollegor och bekanta, att vi har goda ambassadörer är helt avgörande för att vi ska lyckas.

” – Våra medarbetarna ska känna att Driftklart ger en känsla av stolthet” - Madeleine Aunér

Hur vet man om de anställda trivs på företaget? Madeleine berättar om några positiva indikatorer: låg sjukfrånvaro, många delaktiga på AW:s och att stämningen på kontoret är positiv. Vi kommer att börja arbeta mer strukturerat med detta i samband med att vi lanserar ett HR system under våren.

Under den första tiden som HR-ansvarig kommer Madeleine att prioritera att lära känna våra anställda och förstå deras behov och arbetssituation. Genom att lyssna på medarbetarna kan man identifiera deras styrkor och bygga vidare på dem.

Önskar du bli en del av Driftklarts team i Malmö eller Stockholm kontakta:

MADELEINE AUNÉR

HR-ansvarig

senaste nyheter

se alla nyheter