2022-04-19

Hela vägen från Doha till Stockholm - möt Ibrahim som brinner för att få projekten i hamn!

Hela vägen från Doha till Stockholm - möt Ibrahim som brinner för att få projekten i hamn!

Stockholmskontoret har fått en ny medarbetare - vi välkomnar Ibrahim! Ibrahim föddes i Doha, Qatar i slutet av 60-talet och vid 18 års ålder började han på American University i Kairo där han läste en kandidatexamen i maskinteknik och senare en Master of Business Administration (MBA) i projektledning.

Till Sverige kom Ibrahim runt 2014, eftersom han tyckte att det var en bra miljö för barnen att växa upp i. Den första tiden i Sverige höll Ibrahim i utbildningar i projektledning baserat på olika teorier på Uppsala universitetet parallellt som han utvecklade språkkunskaper i svenska. Ibrahim hade lyckan att kontakt med Thomas Lummi via LinkedIn där de snabbt kom bra överens och vilket gjorde att Ibrahim bestämde sig för att ansluta till företaget. Tiden som lärare var utvecklande men inte utmanande på samma sätt som att få saker genomfört i näringslivet säger Ibrahim.

Under uppväxten i Doha började Ibrahim jobba från tidig ålder tillsammans med sin far och fortsatte att förena jobb och studier ändra fram till examen. Liksom i flera kulturer i Asien och Mellanöstern kände han tidigt av att det fanns en inbyggd konkurrens, på gott och ont. Ibrahim blev tidigt bekant med det mångkulturella samhället på grund av att det fanns så många nationaliteter på skolan och i Doha. Doha hade inte de bästa universiteten på den tiden och skolorna hade inte samma rykte som de internationella skolorna i Kairo. Samhället i Doha hade höga ambitioner och efterlyste kvalificerad arbetskraft från grannländerna. Han lärde sig därför betydelsen om att vara flexibel och medveten om kulturella skillnader för att lyckas. Ibrahim är lyckligt gift sedan 28 år tillbaka med fem barn, några av dem trillingar. Äldsta dottern är också ingenjör och bor i Kairo, trillingarna studerar till tandläkare, läkare och VVS-ingenjör medan den yngsta dotter fortfarande läser grundskolan.

Efter en tid i yrkeslivet tog Ibrahim en MBA i projektledning för att komplettera sin kandidatexamen i maskinteknik. Då blev han bättre på de administrativa och ekonomiska bitarna såsom att lägga budget.

Money talks, säger Ibrahim, so I needed to start talking about money and budget.

Han blev sedermera intresserad av att utveckla sina kunskaper i projektledning vilket ledde till certifikat i Agilt projektledning för att lära sig hantera förändringar. Ibrahim är därför en certifierad SCRUM-master. Strävan efter att utvecklas understryks av citatet: A day without achieving anything is a lost day. I samma anda läste Ibrahim 30 poäng i energiteknik för maskiningenjörer på LTU under 2022.

Under tidigt 90-tal i Kairo arbetade Ibrahim som ingenjör inom infrastruktur. Det är ett område som är betydligt bredare än det vi känner till i Sverige, berättar Ibrahim. Fokus låg på vattensanering, samt värme- och ventilationsnät på mikro- och makronivå. Tempot var högt jämfört med i Sverige. De arbetade nästan dygnet runt och i skift. Kvaliteten var dock inte lika bra, om jag ska ärlig, konstaterar han. Han blev sedan rekryterad av FN organisationen UNDP för väntade ett konsultprojekt i Gaza, där han blev kvar fram till 2013. De olika projekten utfördes i UNDPs regi hade som mål att förbättra infrastrukturen för att hjälpa industrin att växa. Vattenrening var också en viktig del i synnerhet för sjukhus.

Ibrahim bild
Vilka områden inom infrastruktur och energi intresserar dig?

Jag intresserar mig mycket för energifrågor och anser att solenergi är en bra lösning. Området är dock under utveckling och behöver mer tid. Tyvärr är solenergi beroende av vädret och vi vet inte hur mycket solen kommer att skina i Sverige. Angående kärnkraft så finns minnen från Tjernobyl alltid kvar, vilket gör energikällan komplicerad.

En personlig favorit är ett oljebränsle som man utvinner av avfall. Tekniken gå ur ut på att utvinna en slags råolja från plast och annat avfall som det finns enorma mängder av i både land och hav. Det finns stora mängder plast i naturen, hela sopberg av plast som flyter runt ute på de stora haven vilket är skadligt för miljön. Till och med slagg från kloakerna kan användas med denna teknik. Tekniken är tyvärr inte tillräckligt utvecklad och kräver utvecklad sortering för att framställa denna typ av olja i dagsläget men forskning pågår.

Vilka är dina största framgångar i livet?

Som konsult älskar jag att arbeta med folk och att de runt omkring mig känner sig bekväma. Då känner jag att arbetet är framgångsrikt. För att lyckas ser jag till att få med allas perspektiv och bygga ett projekt från grunden upp. Det är viktigt att vara frågvis och leta efter små detaljer. Jag vill också se till att teamet jobbar bra tillsammans och är därför öppensinnad och stöttande i alla leden.

Det är roligt att få ett fönster mot världen via Ibrahim, som verkligen har sett till att utbilda sig hela livet och som välkomnar nya utmaningar. Tillsammans med alla driftiga medarbetare på Driftklart är han förhoppningsvis i sitt rätta element!

senaste nyheter

se alla nyheter