2023-09-11

Johanna Wiklund till Driftklart: När hög säkerhet möter ledarskap

Johanna Wiklund till Driftklart: När hög säkerhet möter ledarskap

Vi på Driftklart är glada att välkomna vårt senaste tillskott, Johanna Wiklund. Med en bakgrund som platschef och projektledare, bringar Johanna med sig en stark arbetsfilosofi fokuserad på säkerhet och effektivitet, och vi är spända på vad hon kommer att bidra med till vårt team i Stockholm.

Vi är stolta över att presentera vårt nya tillskott till vårt team på Driftklart i Stockholm - Johanna Wiklund. Med en bakgrund som platschef och projektledare har Johanna en arbetsfilosofi som betonar hög säkerhet och effektiva metoder. Hennes karriär ger intressanta inblickar som förtjänas att lyftas fram.

Uppväxt i det natursköna Norra Sköndal, södra Stockholm, är Johanna den yngst a av fyrasyskon. Hennes utbildningsresa började på Värmdö gymnasium där hon tog examen från Natur- och Räddningsprogrammet. Det skulle visa sig vara en initial inblick i riskhantering och olycksscenarier.

Efter en inspirerande resa till Sydney, Bali och Nya Zeeland, återvände Johanna till Sverige för att påbörja sin utbildning som driftingenjör elkraft vid Stockholms Tekniska Institut. Praktikperioden vid Adven ledde till en fast anställning och därmed började Johannas yrkesliv ta form.

På Adven insåg Johanna att hon trivdes bäst när hon var mitt i händelsernas centrum - ute på anläggningar, i direktkontakt med människor, kollegor och projekt på plats. Hennes karriär hos Adven präglades av framgångsrika projekt, från mindre fastighetsprojekt till större projekt som delprojektledare hos General Electric Energy Healthcare i Uppsala.

Det mest minnesvärda projektet involverade återvinning av värme från spillvatten, vilket sedan användes för uppvärmning.

"Jag var ansvarig för att säkerställa att alla våra entreprenörer utförde sitt arbete korrekt och i linje med strikta säkerhetsrutiner," berättar Johanna.

Säkerhet är en primär aspekt av Johannas ledarskap och den mest framträdande anledningen till hennes övergång till Driftklart. Hon uppskattar företagets engagemang för att upprätthålla en säker arbetsplats, särskilt för kvinnor i en mansdominerad sektor.

Johannas tidiga karriär var inte utan utmaningar. Hon var ung och hade begränsad erfarenhet. Men med positiv energi, respekt för kollegor och en klar målbild för säkerhet, kunde hon framgångsrikt bygga sin professionella bana.

"Säkerhet på arbetsplatsen är inte förhandlingsbart. Jag har varit tvungen att skicka hem de som inte följde säkerhetsreglerna. Det är viktigt att alla kommer hem hela och oskadda varje dag", förklarar Johanna.

Johanna ser fram emot utmaningarna och möjligheterna som väntar, inklusive att arbeta på nya projekt som fokuserar på grön infrastruktur och underhåll av befintlig. Hon står inför en lovande framtid på Driftklart, där hon kan bidra till företagets tillväxt och samtidigt främja sin starka arbetsfilosofi.

senaste nyheter

se alla nyheter