2022-09-15

Med fräscha kunskaper inom energioptimering och problemlösning - möt nyexade Adam!

Med fräscha kunskaper inom energioptimering och problemlösning - möt nyexade Adam!

Vi välkomnar Driftklarts nya konsult, Adam Hansson. Han beskriver sig som en generalist med bred bakgrund och nyfunnen spetskompetens inom energifrågor som han nu kan dra nytta av.

Adam kom i kontakt med Driftklart via Jakob, som i sin tur hade blivit tipsad om studenter som kunde passa för jobbet av en lärare på universitetet. Adam fastnade för tjänsten efter att ha fått ett bra intryck från hemsidan och under mötet med konsulterna på Driftklart.

Adam är uppvuxen i Ballingslöv och har numera flyttat till Vinslöv där han bor med sin sambo och numera fästmö, samt en hund. Som ung var det mycket handboll och föreningsliv, något som tog honom hela vägen till Division 1. Att möta både gamla och unga genom handbollen har gett ett nyttigt perspektiv, anser Adam.

Efter studenten 2016 började Adam först att läsa till brandingenjör för att snart ändra kurs och läsa till civilingenjör i maskinteknik i stället. Studierna var Adam redan bekant med då han som 5-åring hängde med sin pappa när han gick samma utbildning. Examen togs 2022 med inriktning energiteknik. Examensjobbet handlade om att utforska vätgasens möjligheter och det ingick design av ett turbosystem för vätgasdrivna lastbilar. Det var en lärorik tid eftersom handledaren var expert inom turbokompenenter och Adam fick använda Volvos egna simuleringsprogram i arbetet.

Sommaren innan anställning hos Driftklart jobbade Adam som forskningsassistent. Uppdraget gick ut på att energieffektivisera flygmotorer genom att påverka eldningstemperaturen vid start med elmotorer. Att arbeta som Amanuens-lärare på universitetet i fyra olika kurser breddade perspektivet ytterligare. Speciellt hur svårt det kan vara att lära ut:

”Om jag väljer att förklara på detta sätt, borde de förstå. Men det var ingen självklarhet, och det fick mig att tänka på hur jag då kunde formulera om det för att alla skulle förstå. Det krävs en helt annan nivå av förståelse för att kunna lära ut.” Adam

Trots att Adam är nyexaminerad har han redan hunnit bygga upp erfarenhet av yrkeslivet med  problemlösning och energioptimering. Ett av sommarjobben var en perfekt blandning av teori och praktiskt arbete. Han monterade ihop olika samlingsrör, anslutningar och programmerade samtidigt ett analysprogram i JAVA som används till bergvärmesystem. Mer utförligt var det ett analysverktyg för termisk responstest vilket används för att undersöka den termiska påverkan mellan borrhål.

- Uppgiften var intressant och utvecklande. Som ingenjör är det bra att kunna programmera och dessutom var det roligt att göra förbättringar som kan komma till nytta.

Vidare var sommarjobbet på Eon i Malmö på Heleneholmsverket också en bra erfarenhet. Adam var med på revisionen och hjälpte bland annat till med driften. Det ingick också ronderingar på deras anläggningar och att göra CFD (Computational Fluid Dynamics) simulering på deras befintliga ånginsprutningssystem för att ge beräkningsunderlag för utsläppsvärden.

Adam och Haidar på Driftklart
Är det några i energifrågor som du brinner lite extra för?

Jag motiveras av att lösa problem och energifrågan överlag är viktig att lösa. Jag hade gärna sett nya kraftverk nere i Skåne eftersom elpriserna är väldigt höga. Det gäller att försöka värna om alla energislag och alla idéer. Vattenkraft, kraftvärmeverk, kärnkraft och vindkraft, och kraftvärmeverk som producerar el och värme från biogas, allting behövs som det ser ut i dagsläget.

Vad kan kunderna förvänta sig av dig?

Jag har en bred bakgrund och har lätt att lära mig, samt är lyhörd för kunders önskemål.

senaste nyheter

se alla nyheter