2021-04-12

Med naturen som riktmärke för hållbar framtid i staden

Med naturen som riktmärke för hållbar framtid i staden

Vi hälsar Filip Jadstrand välkommen till Driftklart. Teamet är glada över att ha rekryterat Filip som har lång erfarenhet inom fjärrvärme. Som konsult hos Driftklart ser Filip möjligheter i att kombinera bolagets praktiska erfarenheter med teoretisk kunskap.

Vi hälsar Filip Jadstrand välkommen till Driftklart. Teamet är glada över att ha rekryterat Filip som har lång erfarenhet inom fjärrvärme. Som konsult hos Driftklart ser Filip möjligheter i att kombinera bolagets praktiska erfarenheter med teoretisk kunskap.

Filip är uppvuxen i Blekinge på en bondgård i en syskonskara på fyra. Lugnet och friheten på landet är en viktig motor för kreativiteten. Han lärde sig uppskatta det jordnära och förstå samspelet mellan samhälle och natur.

Efter ett tekniskt basår fick sedan upp ögonen för energi- och miljöprogrammet, Filip slutförde studierna i Växjö och skrev examensarbete om fjärrvärme. Utbildningen gav viktiga lärdomar om resurshantering, energianvändning och ekosystemens kretslopp.

Vilka trender har du identifierat inom energi- och miljösektorn?

Trenden just nu är att det finns en stor medvetenhet och engagemang kring hållbarhet. Det ser jag som mycket positivt. Det finns dock en risk att vi är alltför ivriga att hoppa på nya lösningar utan att tänka efter. Stora krav ställs på slutkonsumenten att känna till information i alla led. Kunden köper en tjänst i tron att den är det bästa valet, även om den inte förbättrar klimatet i längden.

Det finns också en utmaning i att företagen tvekar att investera långsiktigt eftersom man rimligtvis också måste förhålla sig till kostnader. Det viktigt att förstå och komma ihåg att alla förändringar inte kräver ekonomiska medel – stora skillnader kan uppnås genom beteendeförändringar och anpassade rutiner. Med det sagt, är det samtidigt viktigt att ha förståelse för frågans komplexitet.

Finns det teknik som du är extra positiv till?

Min framtidsspaning är att möjligheten att få betalt för spillvärme kan bli väldigt attraktiv i framtiden. Sannolikt kommer avsevärt hårdare krav ställas på energianvändning. Vi ser redan ett växande intresse från industrin att bättre ta tillvara potentialen, vilken är betydande.

I detta spelar fjärrvärmen, som jag håller varmt om hjärtat, en central roll. Dock kommer samma drivkraft till förbättring göra att fjärrvärmens underlag minskar. Det gäller alltså att energibolagen är med på var som händer och positionerar sig så att de kan dra nytta av övergången. Det kan handla om ökad produktportfölj eller anpassade ekonomiska modeller, men i slutet av dagen måste vi också se att det finns en stor förbättringspotential kring samspelet mellan produktion, distribution och slutanvändning – något som jag väldigt gärna arbetar med.

Har du stött på några utmaningar tidigare som du löst?

Utmaningarna inom arbetslivet kan vara många, men jag vill helst inte peka på några enstaka tillfällen när jag gjort en stor insats. Jag lyfter hellre fram betydelsen av att arbeta med förbättringar i det dagliga arbetet och att möta kollegorna med lyhördhet. Det viktiga är att det flyter på rent organisatoriskt och att samarbetet mellan människor fungerar.

Vi rundar av med att fråga vad som motiverar vår nyanställde. Svaret kommer snabbt: Jag tycker det är viktigt att må och leva gott och att sträva efter en bra samvaro.

Ett inte helt överraskande svar från vår miljömedvetne konsult med ett balanserat helhetstänk.


senaste nyheter

se alla nyheter