2022-02-18

Naturälskande civilingenjör med siktet inställt på hållbara lösningar: välkommen Malin!

Naturälskande civilingenjör med siktet inställt på hållbara lösningar:  välkommen Malin!

Vi välkomnar en ny konsult till Driftklart. Den här gången är det Malin Rauhaula som delar med sig av sin bakgrund och visioner som nyanställd hos oss. Hon är uppvuxen i Olofström i naturnära omgivningar och är yngst i syskonskaran. Numera bor Malin på Ribersborg i Malmö och tycker om att promenera med hunden vid vattnet, när inte yoga eller målning lockar.

Vi välkomnar en ny konsult till Driftklart. Den här gången är det Malin Rauhaula som delar med sig av sin bakgrund och visioner som nyanställd hos oss. Hon är uppvuxen i Olofström i naturnära omgivningar och är yngst i syskonskaran. Numera bor Malin på Ribersborg i Malmö och tycker om att promenera med hunden vid vattnet, när inte yoga eller målning lockar.

Malin är nyutexaminerad civilingenjör och gjorde sitt examensarbete på Eon. Hon beskriver det som en lärorik tid där hon och en kollega löste problem med tålamod och envishet, trots ett par månader av rejäl frustration. Jag har förstått hur viktigt det är att ställa frågor till rätt nyckelpersoner för att komma vidare, berättar hon.

Ganska snart efter utbildningen kom Malin i kontakt med Driftklart och kände att företaget motsvarade hennes värderingar. Det finns en god chans att hitta spännande uppdrag att trivas med, konstaterar hon. Framförallt vore det roligt att få hjälpa företag att välja mer miljövänliga lösningar.

Det var inte självklart att Malin skulle bli civilingenjör från början. Efter gymnasietiden hade hon siktet inställt på att läsa till arkitekt och gick ett år på folkhögskola i Önnestad för att plugga konst. Det stämde inte till 100 %, och i stället valde Malin att att flytta hem igen och arbeta på olika jobb för att spara ihop pengar. Tur var väl det, för på ett av sina jobb på Volvo träffade hon en kompis som skulle komma att bli hennes resesällskap under en jorden runt-resa på sex månader. Malin ser tillbaka på en härlig tid där hon reste till Sydamerika, Asien, USA och Nya Zeeland. På en safari i Sydafrika såg hon sovande lejon. Hon gick också på kinesiska muren och provade på tango i Buenos Aires. Med facit i hand, inser Malin att resan gick i ett ganska snabbt tempo. Hon skulle istället vilja lägga mer tid på ett enskilt resmål, exempelvis Buenos Aires. Inte minst eftersom hon brinner för salsa och har dansat det i cirka 15 år.

Under resan upptäckte Malin att hon skulle vilja arbeta med natur och hållbarhet och därför bestämde hon sig för att läsa miljöteknik. Innan hon kunde läsa ekosystemteknik på Lunds tekniska högskola behövde hon plugga ett tekniskt basår på Chalmers.

Min drivkraft är att värna om naturen. I det dagliga arbetet motiveras jag av att lära mig nya saker samt identifiera och analysera problem. Jag fascineras över hur människor med olika kompetens och bakgrund kan samarbeta och lösa problem på ett effektivt sätt.
Hur upplevde du utbildningen?

Mestadels bra. Det kunde varit lite mer praktik, även om mastern innebar fler skarpa uppdrag. Många lärare samarbetade med företag, vilket gjorde att det blev roligare. Examensarbetet på Eon handlade om solceller, batterier och användningen av förnybar energi. Jag gav förslag på ett solcellssystem med en kostnadsanalys.

Vilka kunskaper tar du med dig från utbildningen? Är solceller en viktig framtida energiförsörjning?

Ja. Det finns många ytor att sätta solpaneler på. De är väderberoende och därför går det inte att förlita sig på dem helt. Om man väljer solpaneler som finns på marknaden är det lönsamt. Det kommer också att utvecklas mer och mer effektiva solpaneler, även om det tar tid.

Vad behöver vi göra för att få ökad hållbarhet i framtiden?

Just nu finns det en konflikt mellan individens och systemets ansvar. Företagen skjuter gärna över ansvaret på individerna. Privatpersoner kan självklart efterfråga bättre produkter, eller flyga mindre eller köra mindre, men samhället måste ta ansvar.

Malin Rauhaula | Ribersborg Malmö
Är det inte dyrt för företagen att göra dessa satsningar?

Det kommer att bli bättre och billigare att göra förändringar. En del lagkrav kan peka dem i rätt riktning. Det är ett systemskifte på gång. Det kan ta tid, och alla ska helst vara med på det.

Malin är utan en tvekan en person med spännande intressen och en gedigen studiebakgrund. Samtidigt är hennes problemlösarattityd och holistiska tänk en tillgång för Driftklart.

senaste nyheter

se alla nyheter