2022-08-08

Produktion på Orkla ökar - mer veggomat på tallriken

Produktion på Orkla ökar - mer veggomat på tallriken

Vad ska man tänka på vid flytt av livsmedelsproduktion från ett ställe till ett annat? Det vet Driftklarts Jonas Savander, som just nu hjälper livsmedelsföretaget Orkla att skala upp verksamheten. Han är ansvarig delprojektledare och tack vare det goda samarbetet med Orkla har allting flutit på. Jonas konstaterar att de har hållit både tidsplan och budget längs vägen.

Projektet som fått namnet Fyrtornet initierades för att flytta all vegetarisk och vegansk produktion från Simrishamn till Eslöv. Syftet var att centralisera produktionen och göra det enklare att organisera den eftersom allt skulle hamna under samma tak. Förändringen beror delvis på den ökade efterfrågan på vegetariska produkter och en hårdnande konkurrens från andra livsmedelstillverkare.

Orkla tillverkar sojakorv, nuggets, snitzlar, veggoburgare och vegobullar och det största märket är Anamma. I samband med att linjerna utökades gjordes löpande finjusteringar. Det innebar också förbättringar av arbetsmiljön för personalen och en ökning av driftsäkerheten genom att byta ut äldre maskiner. Resultatet blev att vissa linjer har möjlighet att kraftigt öka sin produktion och effektivitet.

Jonas fick rollen som delprojektledare eftersom han har rätt erfarenhet för uppdraget. Han rapporterar i sin tur till Björn som är teknisk projektledare. Jonas framhåller vikten av att arbeta aktivt på plats. Det känns positivt att Driftklart har byggt upp ett högt förtroende och Jonas har till exempel få mandat att jobba i Orklas affärssystem som inköpare. I gengäld försöker han alltid att vara tillgänglig och inte vara en belastning för personalen när olika frågor behöver lösas. Transparensen nämns som en framgångsfaktor:

Vi ser till att få med alla på tåget och väger in åsikter om allt från maskiner till andra förbättringar. Jag jobbar tätt ihop med arbetsledningen och försöker kommunicera det mesta till dem. Vi återrapporter till alla intressenter via veckobrev varje fredag. De går ut till bland annat styrgrupp, marknad och kvalitets- och innovationsledningen, berättar Jonas.

Har du något hum om varför detta livsmedelssegment har ökat?

Folks miljömedvetenhet har blivit bättre och man har lyssnat på konsumenterna. Produkter och förpackningar är attraktivare idag. Kosten är snart likvärdig köttalternativet, det är inte exakt samma, men inte långt ifrån. Om man ätit kött i 40 år är det inte konstigt att det smakar annorlunda. Det ligger mycket forskning och tid bakom produkterna. Kryddor, temperaturer och allt annat har finjusterats. Det är en intressant framtid för produkter med ett ökat hållbarhetsperspektiv och medvetenheten kring det inom konsumentleden, vilket gör att vi som konsulter och stöd till producenterna måste vara i framkant.

Hur har du utvecklats under projektet?

Eftersom min närmsta kollega Björn är 25 år äldre än mig förväntade jag mig att vi skulle se olika på saker och ting, men jag kände att det var precis tvärtom. Jag har aldrig jobbat så effektivt. I och med att vi har kunnat stötta varandra har jag insett att det är bättre att jobba i team än att driva allt själv. Ett bra team har bäst förutsättningar att lyckas eftersom alla kompletterar varandra.

Har du stött på någon riktig utmaning?

Det mesta har gått bra, men när vi skulle göra maskininstallationer i nuvarande produktionslokaler upptäckte vi att taken var fulla med rör och kablar och vi behövde flytta ventilationstrummor. Då valde vi som tur var att 3D-scanna hela produktionslokalen, vilket varit till stor hjälp under hela projektet.

En annan utmaning som är värd att nämna är att projekteringen av en av maskinerna som drivs av ånga visade sig vara svårare än vanligt. Då tog vi in Driftklarts Jonas Berg som var helt rätt person för jobbet. Han hittade leverantörer och entreprenörer som kunde stötta med kort varsel. Det blev ett intressant inspel från Jonas Berg som besitter sådan spetskompetens och effektivt för Driftklart då vi hade kompetensen in house.

Det är inspirerande att höra om Jonas tid i Orkla-projektet Fyrtornet och se att han både kan använda sin erfarenhet och få nya insikter. När allas kompetenser nyttjas fullt ut uppstår inget annat än magi. Och dessutom blir det mer vegobullar till folket!

senaste nyheter

se alla nyheter