2021-09-27

Spännande rekrytering inom hållbarhet och stadsutveckling, välkommen Haidar

Spännande rekrytering inom hållbarhet och stadsutveckling, välkommen Haidar

Driftklart väljer att utveckla inom hållbarhet med hjälp av Haidar Almadani som har en kandidat inom arkitektur, visualisering och kommunikation samt innehavare av två mastersutbildningar - i ledarskap för hållbar utveckling samt hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning.

Driftklart väljer att utveckla kompetensområdet hållbarhet och stadsutveckling med hjälp av Haidar Almadani som har en kandidat inom arkitektur, visualisering och kommunikation samt innehavare av två mastersutbildningar - i ledarskap för hållbar utveckling samt hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning.
Driftklart är mycket glada att ha rekryterat Haidar som med en driven personlighet sprider glädje kring sig.

Haidar jobbade senast som lärare i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet i Malmö. Haidar besitter trots unga år en intressant bakgrund som i mångt och mycket visar att man genom hårt jobb kan nå högt uppsatta mål.

Vi hoppas att ni uppskattar intervjun.

Berätta lite kort om din bakgrund?

Jag är en man på 28 år, ursprungligen från Irak men är uppvuxen i centrala Malmö sedan jag var 4 år. Mina föräldrar lämnade Irak när jag var ung så det innebar att vi som familj fick börja om och skapa oss ett liv i Sverige. Jag är yngst av mina 4 syskon vilket är ganska bra eftersom jag hade inspirationskällor nära till hands. Ett av mina första stora intresse jag utvecklade var konsten att rita och måla. Min bror var väldigt duktigt på att teckna så jag började lära mig genom att observera honom. Det är än idag en viktig del av mitt liv och ett sätt att uttrycka mig på som även ger mig fokus och lugn.
Sedan upptänkte jag i tidig ålder att jag hade fallenhet för matematik vilket underlättade min skolgång. Jag lärde mina klasskamrater matematik och i utbyte fick jag hjälp med svenskauppgifterna. Jag har mycket bra minen från skolgången på Johannesskolan, många av mina klasskamrater är mina närmsta vänner än idag. Vi hade en del riktigt bra lärare som vägledde oss väl och fick oss att kämpa.

Skolan Johannesskolan var den som SVT spelade in en tv-serie om eller?

Haidar klass 9a

Ja, vi gick i åttan då så vi blev klass 9a efter att produktionen tagit slut. Det var en ganska populär tv-serie när det begav sig. Vi blev sedan intervjuade av Sydsvenskan som var nyfikna hur vi skulle axla rollen som nästa ”klass 9a”. Vi berättade för journalisterna att vi skulle visa alla att vi skulle lyckas få bra betyg utan de ”superlärare” som tv-serien hade. Det blev lite av klassen motto och jag skulle vilja påstå att vi lyckades över förväntan. Det fanns en del lärare som såg oss bara som busar som inte skulle lyckas i livet men vi kämpade på.

Hur kom du in på att studera hållbarhet och stadsutveckling?

Jag hade redan tidigt i livet intresse för arkitektur och stadsutveckling. Det hänger lite ihop med min konstnärliga sida där jag vill visualisera landskap. När sedan miljöfrågan blev viktigare och viktigare slog jag ihop båda och studerade arkitektur, visualisering och kommunikation. Den utbildningen gav en bra grund men jag kände något år efter examen att jag ville fördjupa mina kunskaper i området hållbarhet så jag kom in på Leadership for Sustainability. Min master handlade om gröna tak där jag fördjupade mig i frågan om gröna tak på nyproduktion. Jag tycker att hållbarhet är ett av de mest intressanta ämnena idag, och det finns mycket som kan bidra till att företag och organisationer kan utveckla och kanske t.o.m. göra besparingar genom att applicera en mer hållbar strategi.
Mitt examensarbete i hållbarstadsutveckling (landskapsarkitektur) beskrev hur man kan nyttja dagvattnet på både individnivå, områden och i större skala.
Mycket handlar om hur vi kan optimera våra resurser effektivt med det vi redan har.

Har du några talanger förutom ditt artisteri och kompetens inom hållbarhet du kan dela med dig av?

Haidar Taekwondo

Jag har svart bälte i kampsporten Taekwondo som jag har utövat i över 10 år. Jag började i högstadiet efter att jag blev utskrattad av mina vänner när jag gjorde en spark som såg rolig ut. Efter det följde jag med min vän och blev helt fast. Kampsporten har gett mig så mycket mer än bra fysik. Den byggde karaktär i unga år, som när tränaren ringde tidiga morgnar för ett hårt träningspass innan skolgång. I vissa perioder tränade jag 2-3 ggr om dagen och skötte skolan vilket var ett krav för att få träna.

senaste nyheter

se alla nyheter