2024-04-10

Teknik med mening: Fredrik Ängskulles bidrag till en grönare framtid

Teknik med mening: Fredrik Ängskulles bidrag till en grönare framtid

Uppvuxen i Småland, har Fredrik Ängskulle omvandlat sin barndoms fascination för mekanik till en karriär inom energiteknik och miljöteknik. Fredriks arbete sträcker sig över kontinenter, med betydande framsteg inom rökgasrening och energieffektivisering.

Fredrik Ängskulle växte upp i Hensmåla, en mindre ort belägen i hjärtat av Småland. Med nära till naturen, erbjöd denna lantliga miljö en uppväxt präglad av enkelhet, hårt arbete och en respekt för naturen. Redan som barn visade Fredrik en dragning till teknik och mekanik, en passion som han ofta utforskade genom att hjälpa sin far med olika projekt eller genom att skruva isär och sätta ihop allt från mopeder till trasiga hushållsapparater.

Fredrik tog steget vidare till gymnasiet i Tingsryd, där han valde en naturvetenskaplig linje med fokus på teknik. Denna beslutsamhet att fördjupa sig i teknikens värld ledde honom slutligen till Lunds universitet, där han påbörjade sin resa mot att bli civilingenjör i maskinteknik med specialisering på energiteknik. Lundatiden blev inte bara en akademisk framgång utan också en period av livslånga vänskaper. Fredrik beskriver sin studietid som en av de mest formande och roligaste perioderna i sitt liv, där han inte bara utvecklade sin tekniska kompetens utan också sin förmåga att navigera komplexa problem och utmaningar.

Fredriks professionella resa tog sin början med ett halvårs traineejobb inom produktutveckling vid ett mindre företag i norra Skåne, en erfarenhet som gav honom en försmak av ingenjörsarbetets mångsidighet och utmaningar. Detta steg var dock bara början på en karriär som skulle komma att sträcka sig över flera företag, länder och teknikområden. Det var i rollen som konsult som Fredrik verkligen började finna sin nisch inom energieffektivisering och energiproduktion, en passion som skulle föra honom till olika positioner inom branschen.

Arbetet hos Alstom, även känd som Gamla Fläkten bland Växjöbor, markerade en betydande vändpunkt i Fredriks karriär. Här specialiserade han sig på rökgasreningsteknik, ett område där han inte bara utnyttjade sin tekniska expertis utan också sin förmåga att lösa komplexa problem. Fredrik beskriver denna period som en av de mest spännande i sitt liv, där varje uppdrag i utlandet inte bara var en möjlighet att implementera avancerad teknik utan också ett äventyr som tog honom från Sydafrika till Tyskland och många platser däremellan.

Fredriks arbete med rökgasrening innebar frekventa resor till anläggningar världen över för att optimera prestandan hos rökgasreningsutrustningen.

"Att se skorstenens rök minska efter att jag optimerat elfiltrets inställningar är en av de mest tillfredsställande känslorna i mitt jobb," förklarar Fredrik.

Efter en tid på Alstom  och senare vid andra konsultföretag fortsatte Fredrik att utvidga sitt fokus mot bredare energiprojekt. Men det var hans arbete med fjärrvärmeprojekt i Ukraina som gav honom en djupare förståelse och engagemang för energieffektivitet på en global skala. Dessa projekt, som syftade till att modernisera och effektivisera gamla sovjetiska fjärrvärmesystem, var inte bara tekniskt utmanande utan också otroligt givande, både professionellt och personligt.

I dag står Fredrik Ängskulle vid ett spännande skede i sin karriär. Efter år av arbete på stora konsultfirmor och engagemang i internationella projekt, har han nyligen tagit steget över till  Driftklart. Detta bytte är inte bara en ny fas i hans professionella liv utan också en återgång till en mer personlig och hands-on arbetsmiljö, något han längtat efter.

"Att vara del av ett mindre team ger mig möjlighet att ha en större påverkan, inte bara på projekten jag arbetar med utan även på företagets framtid och riktning." reflekterar Fredrik.

Fredrik ser också fram emot möjligheten att ytterligare utforska och expandera sin expertis inom kraft- och värmebranschen, särskilt inom områden som rör hållbarhet och energieffektivitet. Han är speciellt intresserad av att driva projekt som inte bara löser tekniska utmaningar utan som också bidrar till en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Fredriks framtidsvisioner sträcker sig dock långt bortom hans professionella ambitioner. Med en djup kärlek och respekt för naturen, som han bär med sig från sin uppväxt på landet, drömmer han om att en dag kunna bidra till återuppbyggnaden av Ukraina.

"Min tid i Ukraina gav mig inte bara en uppskattning för de tekniska utmaningarna landet står inför utan också för människorna och deras outtröttliga styrka," säger Fredrik.

Att få delta i ett projekt som stöder återuppbyggnaden av detta krigshärjade land skulle för honom vara ett sätt att förena sin expertis med en djupare mening och syfte.

Hans karriär, som sträckt sig till teknikens framkant inom energieffektivisering och miljöteknik, är en berättelse om nyfikenhet, hårt arbete och en djup önskan att göra världen till en bättre plats. "Att möta framtiden med ett öppet sinne och en vilja att ständigt lära är nyckeln till att aldrig sluta växa, både som person och professionellt," avslutar Fredrik.

senaste nyheter

se alla nyheter